Firstbeat työkykykartoitus on kokonaisvaltainen työkalu henkilökohtaisen sekä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Firstbeat työkykykartoitus kannattaa ottaa osaksi yrityksesi työkykyjohtamisen prosesseja.

Avain parempaan palautumiseen, stressinhallintaan ja uneen.

Palautumisen ja kuormittavan stressin tasapaino on hyvinvoinnin lähtökohta. Mikä auttaa sinua voimaan hyvin? Onko unenlaatusi palauttavaa ? Kuuluuko päiviin taukoja? Liikutko riittävästi? 

Henkilökohtainen Firstbeat-analyysi auttaa löytämään parhaat tavat palautua, työssä ja vapaa-ajalla. Kattava hyvinvointianalyysi selvittää palautumisen riittävyyttä, kuormitus- ja stressitekijöitä, unen laatua sekä liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Mitattujen tulosten ja analyysin myötä on helppo tehdä omaan hyvinvointiin vaikuttavia korjausliikkeitä. Toiselle muutokset ovat ovat liikunnan lisäämistä, toiselle muutoksia nukkumistottumuksiin tai palauttavien hetkien lisäämistä arjen pyörteisiin.

Firstbeat on Jyväskylän yliopistossa kehitetty sydämen mittaamisen perustuva menetelmä kehon toimintojen analysointiin. Hyvinvointianalyysi perustuu sykevälivaihteluun (HRV) ja fysiologiaan. Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on toiminut Firsbeat-asiantuntijana vuodesta 2011.

Näin se Firstbeat -mittaus käy!

 1. Mittaus
  Käytät mittaria kolmen tavallisen vuorokauden aikana. Mittarin käyttö arjessa on vaivatonta ja huomaamatonta: se ei häiritse normaalia päivärytmiäsi.
 2. Analyysi ja palaute
  Käymme yhdessä läpi analyysin ja henkilökohtaiset raportit.
 3. Toimenpidesuositukset
  Miten saavutat tavoitteesi arjessa?
 4. Elämäntapojen muutokset
  Käytännön muutokset elämässä.

Sopiva hetki panostaa hyvinvointiin on juuri nyt!   

Firstbeat tukee työntekijöiden jaksamista

Oletko huolehtinut yrityksellesi tärkeiden ihmisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta työssä? Analyysi auttaa yrityksen työkykyjohtamista: työntekijöitä voimaan hyvin, vähentää sairauspoissaoloja, ehkäisee työuupumusta sekä parantaa työtehoa ja auttaa pitämään yllä työkykyä. Analyysi antaa tietoa hyvinvoinnin tilasta ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kokonaisvaltaisesti.

 • Miten voin välttää uupumista?
 • Mitkä tekijät elämässäni kuluttavat voimavarojani, mitkä palauttavat?
 • Miten voin hallita stressiä?
 • Miten pidän positiivista energiatasoa yllä?

 

Hyvinvointianalyysi sisältää kolmen vuorokauden mittaukset, palautetilaisuuden ryhmässä tai henkilökohtaisesti sekä toimenpidesuositukset ja niiden seurannan.

 

Valmennukset ja Firstbeat

Oivaltamaan Oy:n valmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia Firstbeat-mittausten jälkeen. Interaktiivinen valmennus tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen.

Sopivia aiheita ovat esim. stressin- ja ajanhallinta, unikoulu, paineensietokyky, henkinen jaksaminen tai vuorovaikutus.