Haastavat vuorovaikutustilanteet ja konfliktin ehkäisy ti 2.5, webinaarikoulutus

Tiimin jäsenten keskeinen luottamus, hyvät vuorovaikutustaidot ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri ovat hyvinvoivien tiimien ytimessä. Vuorovaikutustaidot vaikuttavat myönteisesti työtyytyväisyyteen, henkilöstön sitoutumiseen sekä työhyvinvointiin. Vuorovaikutustilanteissa väärinymmärryksiä syntyy kuitenkin valtavasti ja ne aiheuttavat turhaa kitkaa sekä konflikteja monissa tiimeissä.

Vuorovaikutus on taitolaji, joten pienikin panostus vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen voi estää monia koflikteja. Jokainen vuorovaikutustilanne sisältää tulkintaa sekä käsityksiä faktoista, mutta haastavissa ja paineisissa keskusteluissa on mukana usein myös vahvat tunteet, jolloin tilannetajun ja tunnerohkeuden merkitys korostuu. Paineisissa tilanteissa tarvitaankin rohkeutta kohdata tilanteet ja niihin liittyvät tunteet juuri sellaisina kuin ne ovat.

On hyvä tiedostaa oma luontainen tyyli, jolla haastaviin vuorovaikutustilanteisiin menee, ja se, kuinka itse käyttäytyy paineen alla. Tämän jälkeen on helpompi oppia ohjaamaan omaa olotilaa. Me kaikki voimme harjoitella taitoja valmistautua haastaviin vuorovaikutustilanteisiin sekä ehkäistä turhia konflikteja.


Kenelle

Webinaari sopii esimiehille, tiiminvetäjille, asiantuntijoille sekä kouluttajille, jotka haluavat ymmärtää, miten vuorovaikutustaidoilla lisätään vaikuttavuutta, estetään konflikteja sekä vahvistetaan tunneilmapiiriä tiimeissä sekä yleisesti työelämän kohtaamisissa.


Hyödyt

 • Saat koulutuksessa ajankohtaista tietoa siitä, kuinka stressi ja jatkuva muutospaine vaikuttavat vuorovaikutukseen sekä konfliktiherkkyyteen.
 • Saat työkaluja ja oivalluksia siihen, miten haastaviin vuorovaikutustilanteisiin pystyy valmistautumaan.
 • Saat työkaluja, jotka auttavat kohtaamaan konflikteja ilman, että ne kuormittavat henkisesti.
 • Oivallat, miten haastava tilanne pysyy ohjauksessasi, ja opit menetelmiä, joilla jännitteitä voi oppia purkamaan sekä kehonkieltä voi hyödyntää tietoisemmin.

Sisältö

Muutospaineen ja tunteiden merkitys vuorovaikutuksessa

 • Stressin ja muutospaineen vaikutus vuorovaikutukseen.
 • Oma luontainen tyyli haastavassa vuorovaikutuksessa.
 • Miten valmistautua haastavaan vuorovaikutukseen.

Vuorovaikutuksen haasteet ja mahdollisuudet

 • Sanojen ja sanattoman viestinnän vaikutus.
 • Työkalut konfliktin kohtaamiseen.
 • Tunnerohkeus hyvän tunneilmapiirin rakentamisessa.
 • Luottamuksen ja myönteisen vuorovaikutuksen merkitys

Aikaa kysymyksille


Ajankohta: 2.5.2023 klo 13:00 – 14:30
– voit katsoa webinaarin myös tallenteena myöhemmin.

Webinaarikoulutuksen hinta: 227 euroa / hlö (+ alv 24 %)
– sisältää livewebinaarin ja tallenteen sekä koulutusmateriaalin. Webinaarin tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen. Saat linkin sähköpostiisi livetilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
197 euroa / hlö + alv 24 % kun samasta organisaatiosta on kaksi osallistujaa, 177 euroa / hlö (+ alv 24%), kun samasta organisaatiosta on kolme tai useampi osallistujaa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot