Näin johdat erilaisuutta – itsensä tunteminen ja erilaisuus voimavaraksi 17.4.2019, Helsinki

Ihmisten erilaisuus on mieletön voimavara kun osaamme arvostaa ja hyödyntää sitä. Samanlaisten ihmisten kanssa toimiminen tuntuu helpolta, sujuvalta ja turvalliselta. Tuloksellisuuden ja kehittymisen näkökulmasta se ei kuitenkaan läheskään aina ole paras ratkaisu. Me tarvitsemme erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja. Erilaisuuden kohtaaminen aiheuttaa meissä ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteita, joiden yli päästässämme pystymme optimoimaan tiimimme ja saavuttamaan yhdessä työskennellen huipputuloksia.

 

 • Haluatko toimia tuloksellisemmin erilaisten ihmisten kanssa?
 • Haluatko tuntea itsesi paremmin ja ymmärtää erilaisuutta?
 • Mietitkö miten voisit parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää tiimin erilaisia persoonia ja rakentaa luottamuksen ilmapiiriä käytännössä?
 • Omien luontaisten toimintatapojen tunteminen on edellytys tulokselliseen yhteistyöhön ja erilaisuuden ymmärtämiseen sekä erilaisuuden johtamiseen. Luontainen tapamme toimia on jossain tilanteessa vahvuus ja toisessa tilanteessa meidän kannattaa tietoisesti toimia muulla tavalla. Luontainen tapamme toimia ei määrittele sitä, miten me käytännössä työelämässä toimimme vaan se on aina meidän oma valintamme. Kun tunnemme itsemme ja omat toimintatapamme, pystymme tekemään oikeita valintoja.

  Aamupäivän pääteemat

 • Tunne omat luontaiset toimintamallisi- ja tapasi

 • Ärsyyntymisestä tulokselliseen yhteistoimintaan

 • Erilaisuus onnistuneen yhteistyön voimavarana

 • Erilaisuuden ymmärtäminen on avain toimivaan kommunikointiin

 • Yksilö- ja tiimiroolien optimointi

 • Erilaisuuden johtaminen

 • Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä

  Aika ja paikka

  17.4. klo 09-13.00. Paikka Helsingin keskustassa ja tarkentuu huhtikuun alussa.

  Hinta

  290 € + alv. 24 %

  Kouluttajat

  Jaana Hautala

  on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot  sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

  Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

  Linkedin

  Oivaltamaan

  Anniina Hukari

  on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja pusken yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja sekä coach.

  Anniinalla on yli 17 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri, business coach master ja NLP master, jolla on pedagoginen opettajanpätevyys. Lisäksi Anniina on opiskellut muun muassa aivotutkimusta.

  Coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esimiesten ja johtajien työote ja valmentaminen.

  Linkedin

  Taito Training

  Coaching

  Sinulla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen tai  ryhmäcoachingiin valmennuksen rinnalla. Kysy lisätietoja erikestoisista toteutuksista anniina@taitotraining.fi tai jaana.hautala@oivaltamaan.fi.

  Oppia alennus oppia-kumppaneille on 10 %.

  Hinnat eivät sisällä alv (24%).

  Coaching

  Mitä coaching oikein on? Coaching on yksilöiden henkilökohtaista tukemista muutoksessa ja kehittymisessä. Se on omien toimintamallien ja tapojen oivaltamista, kehittymisen esteiden tunnistamista, pysähtymistä sekä voimakkaasti eteenpäin katsovaa ja uutta rakentavaa. Coachingissa keskitytään uusien toimintatapojen ja mallien lisäksi vahvasti niiden käytäntöön vientiin ja toimeenpanoon. Pienryhmäcoachingissa myös ryhmä oppii toisiltaan sekä toimii toistensa tukena. Äärimmäisen luottamuksellisessa prosessissa kukin voi jakaa omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan sen verran kuin itselleen tuntuu luontevalta. Asioiden ääneen sanoittaminen ja yhdessä pohtiminen vertaisten kanssa on äärimmäisen arvokasta. Pienryhmät voivat tulla joko saman organisaation sisältä tai vaihtoehtoisesti rakentua eri organisaatioiden välille.

  Kaikki tapaamiset pidetään joko kasvokkain pääkaupunkiseudulla tai verkossa. Pienryhmäcoaching voi tapahtua myös osallistujien organisaatioissa.