Puhujana ja kumppanina Tampere Business Festivaaleilla, 9.4.2024

Mielen hyvinvointi on kilpailuetu – kuinka ennakoida tuloksellisesti?

Olen tammikuusta alkaen liittynyt huikeaa Kuullas joukkoon omistajaksi ja sijoittajaksi. Olemme isolla tiimillä mukan Tampereen Business fesivaaleilla, joten tervetuloa juttelemaan. Oma intohimo on ollut lähes 15 vuotta mielen kehittäminen, henkinen suorituskyky ja työelämän inhimillistäminen maailmassa, jossa tarvitaan muuntautumiskykyä, joustavuutta sekä uudenlaista yhteisöllisyyden rakentamisesta.

Tampereella haastan puheenvuorossaan pysähtymään miten luodaan uudenlaista yrityskulttuuria, jossa hyödynnetään rohkeasti mielen hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä myönteistä tekemisen kulttuuria. Puheenvuorostani tulee kokemuksellinen ja innostava, ja tuon myös uudenlaista näkemystä sekä käytännönläheisiä vinkkejä työelämän kehittämiseen.  Täältä näet Tampereen huikean puhujaohjelman!

Työpaikat tarvitsevat totuttujen ajattelutapojen ravistelua ja uudenlaista inhimillistä energiaa. Epävarmuuden ja kompleksisuuden keskellä psyykkisen suorituskyvyn vaatimukset kasvavat koko ajan – enemmän, kovempaa ja tehokkaammin työskentelytapa ei enää tuota hyvinvointia eikä tulosta. Kilpailueduksi on noussut mielen hyvinvointi. Tulevaisuuden työpaikka on paikka, jossa henkilöstön mielen hyvinvoinnista ennakoivasti huolehtiminen ei ole vain vastuullista, vaan se on kriittistä menestykselle.

Toisinaan tarvitsemme hieman ravistelua päästäksemme pois epäsuotuisasta jumista sekä rohkeutta haastaa aivomme uudelle tasolle. Kun muutamme omaa ajatteluamme ja toimintaamme, muutamme samalla koko toimintaympäristöämme. Jotta voi oppia uutta, pitää myös voida hyvin. Toivottavasti nähdään Tampereella!

Keitä me Kuullaksessa olemme?

Kuullas tarjoaa yritysten työntekijöille uudenlaista mielen valmennusta joustavana digipalveluna. Kompleksinen ja jatkuvasti muuttuva maailma vaatii työntekijältä yhä enemmän muuntautumis- ja priorisointikykyä. Kuullaksen mielen valmennus mahdollistaa, että työntekijät (niin yksilöt kuin tiimitkin) pystyvät kehittämään tulevaisuuden tärkeimpiä taitoja, kuten esimerkiksi keskittymiskykyä, ennakointia, sosiaalista älykkyyttä, mielen joustavuutta ja tunnetaitoja. Kuullaksen alustaratkaisun kautta työntekijöiden käytettävissä on joukko sertifioituja mielen ammattilaisia helposti ja joustavasti saavutettavissa etäyhteydellä. Sopiva ammattilainen löytyy Kuullas Match -työkalun avulla. Kurkkaa lisää täältä Kuullaksesta ja ole yhteydessä suoraan Kuullaksen toiseen perustajaan Irina Krohniin.