Suorituskyvyn ylläpitäminen stressitilanteissa ja paineen alla- avoin etävalmennus 4.12.

Joulukuussa yhteistyössä Oppia.fi kanssa avoin etävalmennus suorituskyvyn ylläpitämisestä.

Tutkimusten mukaan työperäinen stressi on toiseksi suurin työterveysongelma tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen. Tässä ajankohtaisessa tietoiskussa opit erilaisia paineen ja stressinhallinnan keinoja ja ennaltaehkäisyä kiireisessä arjessa.

Tämän päivän työelämä, jatkuvine muutoksineen sekä epävarmuustekijöineen, vaatii suuren määrän suorituskykyä, stressinhallintaa ja henkistä kapasiteettiä. Kun opimme reagoimaan muutoksiin rauhallisesti ja rakentavasti, hyvinvointimme ja suorituskyky kasvavat sekä yksilö- ja organisaatiotasolla. Todellinen henkinen suorituskyky mitataan paineen alla ja vaikeissa tilanteissa.

Tänä päivänä pärjäävät ne tiimit ja organisaatiot, jotka pitävät jo ennaltaehkäisevästi huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Organisaatiot tarvitsevat keinoja, joilla tunnistaa ja käsitellä väsymystä, eivätkä pidä selviytymisen kiirekulttuuria itsestäänselvyytenä. Työyhteisöt, joilla on resilienssiä, toimivat myös paremmin yhdessä sekä tukevat psykologista turvallisuutta. Henkisen suorituskyvyn resurssit ja resilienssi vaikuttavat myös siihen, miten pystymme ratkomaan ongelmia ja toimimaan luovasti.

Tervetuloa mukaan. Ilmoittautumislinkki täällä!

Valmennuksen hyödyt

 • Tutkittua tietoa stressin fysiologiaan sekä aivoergonomiaan
 • Oivalluksia, miten suhtautua uudella tavalla kuormittaviin tilanteisiin
 • Palautuminen, työn hallinta ja työssäjaksaminen parantuvat
 • Opit luomaan keskittyneen vireystilan muuttuneisiin ja vaikeisiin tilanteisiin
 • Keinoja optimoida suorituskykyä paineen alla
 • Vinkkejä, joilla viedään valmennuksessa opittuja asioita omaan työ- ja toimintaympäristöön

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu asiantuntijoille, esimiehille sekä työyhteisöille, jotka kaipaavat konkreettisia oivalluksia sekä työkaluja oman paremman stressinhallinnan, optimaalisen suorituskyvyn rakentamiseen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Sisältö

 • Miten vahvistaa keskittymiskykyä ja palautumista paineen alla?
 • Keinoja tunnistaa kuormitustekijöitäsi sekä niiden seuraukset
 • Tutkittua tietoa stressin anatomista ja kehon sekä mielen yhteistyöstä
 • Keinoja parempaan stressinhallintaan ja henkisen suorituskyvyn rakentamiseen
 • Miten parantaa resilienssiä
 • Työkaluja optimaalisen työkyvyn ja vireystilan ylläpitoon

Valmennuksen aikataulu

0,5 päivää, klo 9–12

Hieman tietoa minusta valmennuksen pitäjänä.

Olen on erittäin kokenut yritysvalmentaja, NLP kouluttaja, tietokirjailija sekä inspiroiva puhuja. Oma intohimo on mentaalivalmennus –henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä viisas vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Tulen haastamaan osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä annan tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Kiitelty tapani kouluttaa ja luennoida on kokemuksellinen ja energinen sekä hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä työelämään ja suorituskykyyn. Viimeisen viidentoista vuoden aikana olen ollut reilusti yli sadassa organisaatiossa valmentajana, puhujana tai kouluttajana kehittämässä inhimillistä työelämä, jossa ihmisyys on keskiössä. Aikaisemmin toimin 15 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja kouluttajana, jonka tarinoita ja kokemusta hän hyödyntää luennoissani. Pyrin tuomaan rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä inhimilliseen työelämään, jossa luodaan kilpailukykyä. Intohimoni on myös NLP ja kokenut NLP kouluttaja ja Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi. Koulutukseltani olen myös Coach, mindfulness- ja rentoutusohjaaja. Jonin verran olen ehtinyt oivalluksia siirtää kirjoihin ja olen kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta 2017 sekä toisen kirjan uskomuksista eli Vapaudu Uskomusten kahleista julkaistiin marraskuussa 2019.  Kolmannessa tietokirjassa Paremman työelämä Opas Jaana oli yhtenä kirjoittajista vuonna 2022.