Tämän päivän työelämä vaatii uudenlaisia työelämätaitoja. Pysyvässä muutoksessa tarvitaan suuri määrä henkistä kapasiteettia, paineensietokykyä, ajattelu- ja tunnetaitoja. Toimintakyky vaatii palautumisen sekä stressinhallinnantaitojen lisäksi tietoisuutta. Vuorovaikutus- ja johtamistaidot  kaipaavat myös myötätuntoa, jota on viime aikoin tutkittu paljon.

Itsensä johtamisen taidot ovat avainasemassa tämän päivän työelämässä. Ymmärrys aivojen sekä ihmisen toiminnasta auttaa haasteiden kohtaamisessa, joita työelämä on täynnä tänä päivänä.

Rakennamme työelämätaitovalmennukset aina työyhteisön tarpeisiin ja tärkeää on saada konkreettinen hyöty sekä muutos asiakkaalle. Niin valmennuksiin kuin luentoihin sisältyy aina kartoitus asiakkaan tavoitteista ja tarpeista.

Työelämätaidot valmennukset sisältävät mm.:

  • itsensä johtaminen
  • energian johtaminen
  • henkinen suorituskyky
  • ajattelu- ja tunnetaidot
  • paineensietokyky
  • vuorovaikutustaidot – ja kohtaamistaidot
  • empatia
  • me-henki ja tiimityö

 

Valmennukset pohjautuvat pitkään valmennuskokomukseen sekä tutkittuun tietoon.
Kokemuksesta uskallamme luvat, että valmennukset lisäävät itsensä johtamisen taitoja, energisyyttä, palautumista sekä työn laatua.