Työelämätaidot kiihtyvässä muutoksessa

Tämän päivän työelämä vaatii uudenlaisia työelämätaitoja. Pysyvässä muutoksessa tarvitaan suuri määrä henkistä kapasiteettia, paineensietokykyä, ajattelu- ja tunnetaitoja. Toimintakyky sekä muutosjoustavuus vaativat  palautumisen sekä stressinhallinnantaitoja. Vuorovaikutus- ja johtamistaidot kaipaavat myötätuntoa, jota on viime aikoin tutkittu paljon. Itsensä johtamisen taidot ovat avainasemassa tämän päivän työelämässä. Ymmärrys aivojen sekä ihmisen toiminnasta auttaa haasteiden kohtaamisessa, joita työelämä on täynnä näinä päivänä.

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on omien tavoitteiden sekä vastuun kirkastamista. Se on aikaansaamisen taidon ja suorituskyvyn kehittämistä.  Ajattulu-ja tunnetaidojen sekä itseymmärryksen lisääntyessä yksilö tunnistaa helpommin omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Itsensä johtaminen on vahvasti myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen hiomista.

Stressinhallinta ja palautuminen

On hyvä ymmärtää  stressin – ja palautumisen fysiologiaa. Stressinhallinta ja palautuminen ovat taitoja, joita on helpompi kehittää kun oppii ensin analysoimaan omaa kuorituksen sekä palautumisen tilaa sekä oppii kuuntelemaan kehon viestejä. Parempi palautuminen sekä stressinhallinta ovat tämän päivän työelämätaitoja.

Rakennamme työelämätaitovalmennukset aina työyhteisön tarpeisiin ja tärkeää on saada konkreettinen hyöty sekä muutos asiakkaalle. Niin valmennuksiin kuin luentoihin sisältyy aina kartoitus asiakkaan tavoitteista ja tarpeista.

Työelämätaidot valmennukset rakentuvat  mm.:

  • itsensä johtaminen
  • energian johtaminen
  • henkinen suorituskyky
  • ajattelu- ja tunnetaidot
  • paineensietokyky
  • stressinhallinta ja palautumisenataidot
  • vuorovaikutustaidot – ja kohtaamistaidot
  • empatia
  • me-henki ja tiimityö

 

Valmennukset pohjautuvat satojen tiimi valmennusten kokemukseen sekä tutkittuun tietoon.
Kokemuksesta uskallamme luvat, että valmennukset lisäävät itsensä johtamisen taitoja, energisyyttä, palautumista sekä työn laatua.