Urheilijan mentaalivalmennus on tie huippusuoritukseen. Miten löytää tasapainoa ja vapauttaa potentiaali käyttöön? Mentaalivalmennuksella kehitetään keskittymiskykyä sekä mielen ja kehon optimaalista yhteispeliä.
Urheilijan mentaalivalmennus
Firstbeat on sykevälivaihteluun perustuva stressin ja palautumisen analyysi, joka auttaa urheilijaa optimoimaan harjoittelua.

Urheilijan mentaali­valmennus

Urheilijan mentaalivalmennus on parhaimmillaan toiminnallista ja käytännönläheistä. Mentaalivalmennus lähtee aina yksilöllisestä kohtaamisesta sekä 100 % luottamuksen rakentamisesta. Mentaalivalmennuksissa on mukana työkaluja ja tekniikoita, jotka on helppo siirtää heti harjoitus- ja kilpakentille. Valmennuksen keskiössä on aina prosessi ja ihmisenä kehittyminen. Usein menestyksen esteenä voivat olla jumiutuneet ajattelu-,-tunne ja toimintamallit. Käytänkin valmennuksissa coaching-menetelmien sekä psykologian ohella myös NLP:tä, mindfulnessia ja rentoutusmenetelmiä sekä hypnoosia.

Mentaalivahvuuksista tulee ratkaisevia, kun tasoerot muihin urheilijoihin kapenevat. Mikä on se häviävän pieni ero, kun optimaalinen suorituskyky ja lajiosaaminen ovat huipussaan?

Joskus alitajuiset uskomukset tai erilaiset pelkotilat tai jopa fobiat ovat estämässä optimaalisen potentiaalin löytymisen. Erilaiset rentoutusmenetelmät – ja hypnoosi auttavat uskomusten sekä alitajuisten pelkotilojen poistamiseen. Varaa aika varauskalenterista ja poista jarrusi sinun potentiaalin edestä !

Valmennukset urheilijoille ja valmentajille

NLP for Sports

Mikä tekee sen todellisen eron urheilussa, kun fyysiset rajat tulevat vastaan? Miten luodaan voittajia? NLP for Sports on tiivis urheilijoille, valmentajille, personal trainereille ja golfpro:lle suunniteltu kokonaisuus urheilijan mentaalivalmennukseen.

 

Jaanan NLP for Sports -valmennus oli kevääni kohokohta. Kurssilta jäi fiilis, että nyt on matskunipussa sellainen työkalusetti urheilun ja elämän pelikentälle, että uskaltaa tähdätä vaikka kuuhun.
– Aapo Summanen

Urheilijan mentaalivalmennus

Urheilija pyrkii optimaaliseen suoritustilaan. Flow’n myötä urheilija saa käyttöönsä voimavaroja, joiden olemassaolosta on kenties aiemmin ollut vain aavistus!

Mentaalivalmennus tähtää mielen ja kehon saumattomaan yhteispeliin ja oikeanlaiseen keskittymiskykyyn. Työkalut ovat toiminnallisia ja helposti vietävissä harjoituskentille ja kilpailuihin. Käytän valmennuksissa ratkaisukeskeisiä ja NLP-menetelmiä, positiivista psykologiaa sekä erilaisia rentoutusmenetelmiä.

Valmentajana olen mahdollistaja, oivalluttaja, opas ja tsemppari. Yksilöllinen ja luottamuksellinen valmennus lähtee aina Sinun tarpeistasi.

Huipulta hallittuun tyhjiöön®

Mitä tapahtuu, kun urheilu-ura päättyy? Uran jälkeinen tyhjiö on asia, josta puhutaan avoimesti vain vähän.

Huipulta hallittuun tyhjiöön® on konsepti, joka auttaa urheilijaa löytämään elämän askelmerkit urheilu-uran jälkeen. Valmennus tähtää pysyvään muutokseen ja innostuksen löytymiseen. Valmennus myös kokoaa yhteen eri lajien urheilijoita ja luo näin puitteet uudelle lajiliitot yhdistävälle vertaisryhmälle.

Top2Top Akatemia ja Huipulta hallittuun tyhjiöön® pilottivalmennus toteutettiin onnistuneesti vuonna 2015-2016 Opetusministeriön tukemana. Uusi valmennus käynnistyy rahoituksen varmistuttua.

Mentaalienergialla huippusuoritukseen

Miten valmentaja voi auttaa urheilijaa löytämään harjoitteluun ja tuloksiin lisää sisältöä? Miten saada enemmän tuloksia suorituksiin ja kilpailuihin? Miten voit valmentajana vaikuttaa niihin?

Uusi valmentajille  suunnattu mentaalikoulutus räätälöidään myös suoraan liitoille ja urheilusseuroille. Mielenpelikirja -koulutus  on Jaana Hautalan ja Suvi Saaren (Sport Mental Training) ja Katja Pasasen (ProCoachK) yhteistyötä.