Fyysistä kuntoa voidaan mitata ja mitataan monin eri tavoin. Entä aivokuntoasi? Oletko sinä mitannut aivokuntoasi ja onko se optimaalisella tasolla?

 

Nyt on mahdollista päästä kurkistamaan pään sisälle, aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen toiminnan tasoon luotettavalla, lahjomattomalla ja hämmästyttävän vaivattomalla tavalla- innovaatio BrainID®- -kartoituksella.

 

BrainID®-kartoitus tarjoaa objektiivista tietoa aivojen voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä.  Vaivaton qEEG-mittaus ja havainnollinen BrainMind Audit® -profiili antaa konkreettista tietoa aivojen toimintakunnosta. Enää ei tarvitse arpuutella, missä mennään mentaalisen sekä aivokunnon kanssa.

 

BrainID®-kartoitus on hyödyllistä, jos olet kiinnostut tietämään ja kehittämään aivokuntoa. Erityisen hyväksi mittaus on osoittautunut haastavaa aivotyötä tekeville.  Kun työ on hyvin antoisaa ja palkitsevaa, se usein myös koukuttavaa, kuormittavaa ja kuluttavaa.

 

Kohderyhmäesimerkkejä: johto, esimiehet, asiantuntijat, yrittäjät jne.

 

BrainID® voidaan yhdistää sekä yksilö- että ryhmävalmennuksiin. Olen itse tehnyt Firtbeat mittauksia jo 8 vuotta, ja nyt otan mukaan uuden työkalun, jolla kurkistetaan suoraan kognitiivisiin toimintoihin, joilla on vaikutusta niin tilannetajuun kuin päätöksen tekoon. Olen aivan innoissani, ja kiitollinen tästä uudesta edelläkävijä työkalusta.

BrainID® arvo sinulle ja tiimille

 

LUOTETTAVA  qEEG-kartoitus antaa lahjomattomasta mittaustavasta johtuen todella luotettavaa tietoa aivojen toimintakunnon tasosta verrattuna kysymällä, arvioimalla tai havainnoimalla hankittuun tietoon. Jokaisella profiilin dimensiolla on vahva korreltaatio neurologisiin markkereihin.

 

TURVALLINEN  Mittauksella ei ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia. Tulokset ovat luottamuksellista, vain henkilölle itselleen luovutettava tietoa. Asiakas ei jää yksin mittaustuloksen kanssa, vaan BrainID® –mentor on tukena lyhyemmän tai pidemmän aikaa tarpeen mukaan. Kaikkea tietoa käsitellään tietosuojalainsäädännön (GDPR) edellyttämällä tavalla.

 

HYÖDYLLINEN  BrainID®-kartoitus kertoo selkeästi mitä aivoille kuuluu. Tämä lisää ymmärrystä ja itsetuntemusta, joka motivoi tarvittaviin muutoksiin arjen valinnoissa ja elintavoissa. Kun kartoitus tehdään ajoissa mahdollisten poikkeamien ollessa vielä pieniä, henkilö pystyy itse niin halutessaan korjaamaan tilanteen elintapamuutoksilla eikä tarvita lääkäreitä, lääkkeitä ja sairauslomia.

 

VAIKUTTAVA  Mentoroitavien uusintamittauksissa on todettu, että suurimmalla osalla, kolmella henkilöllä neljästä (72%:lla) tulokset paranevat merkittävästi. 52%:n osalta tulokset paranivat siirtyen optimitasolle.

 

Jos olet kiinnostunut tutkimuksista ja lisätiedoista. Täältä löydät tietoa lähteistä.

 

Kävin itse tekemässä BrainID®-kartoituksen helmikuussa 2019.

Sisältö

  • EEG-mittaus on vaivaton  ja kestää noin 12 minuuttia. Sillä ei ole mitään haitta- tai sivuvaikutuksia.
  • EEG mittauksessa saatu data muutetaan qEEG muotoon, jänniteiden pohjalta tehdään ainutlaatuinen BrainMind  Audit® -profiili
  • Mentorina avaan sinulle profiilin kahden kesken luottamuksella
  • Jatkoaskeleet  profiilin pohjalta
  • Suositeltava uusintamittaus 4-6 kuukauden kuluttua

BrainID®-kartoitus voidaan aina räätälöidään yritykseen parhaiten soveltuvaksi sekä tehdä myös yksilötasolla.

Yritykset-sivulle takaisin

[LoginRadius_Share]