Parhailla työpaikoilla suorituskyky ja hyvinvointi lyövät kättä! Oivaltamaan Oy:n valmennukset ja luennot yrityksille tuovat lisää työhyvinvointia, henkistä suorituskykyä ja vuorovaikutustaitoja.
NLP yrityksille: yksilö- ja tiimivalmennukset, luennot, koulutukset

Tiimivalmennukset ja työpajat

Kehittämis- ja tyhypäivät

Luennot

Yksilövalmennukset

 

Työyhteisötaidot – Kehittäminen lisää hyvinvointia ja suorituskykyä

Tämän päivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettiä, vuorovaikutustaitoja sekä työyhteisötaitoja. Tulokseen sekä hyvinvointiiin vaikuttavat ihmisten toimintakyky, palautuminen sekä muutoskyvykkyys. Oivaltamaan tarjoaa yritysten työntekijöille, tiimeille ja kokonaisille organisaatioille hyvinvointia tukevia, innostavia työyhteisövalmennuksia, luentoja sekä tyhy-päivien ohjelmia. Oivallutamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin, jotta he saavat enemmän aikaan työpäivistä hyvinvoiden, tuomme positiivista energiaa sekä rohkeutta ajatella toisin muuttuneessa maailmassa.

 

Oivaltamaan valmennukset sisältävät toimivia sekä mittavia valmennusmenetelmiä itsensä johtamiseen, palautumiseen, henkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutustaitoihin ja johtamiseen. Parhaat tulokset saavutetaan prosessinomaisilla valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saavutetaan innostavia oivalluksia sekä energiatason nostoa.

 

Annamme lupauksen, että valmennukset tuovat lisää hyvinvointia ja suorituskykyä, energisyyttä sekä vaikuttavat niin työn laatuun kuin tiimin energiaan.

 

Valitse teille sopiva teema valmennuksistamme tai luennoistamme. Toteutamme räätälöiden organisaatioiden näköisiä ja kokoisia valmennuksia ja ne suunnitellaan aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Kaikki teemat taipuvat hyvin myös voimaannuttavaksi luennoksi ja kaikki teemat soveltuvat hyvin etäluennoiksi sekä valmennuksiksi!

Valmennukset, koulutukset ja luennot yrityksille

Parempaa palautumista -kuormitus kuriin

Parempi palautuminen on yksi tärkeimmistä hyvinvointiin ja suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Kun palautuminen ei ole riittävää suhteessa kuormitukseen, työkunton ja keskittyminen heikkenee. Liian usein palautumisen merkitys tunnistetaankin vasta työuupumisen jälkeen tai ylikuormituksen yhteydessä.

Vähemmän stressiä- enemmän hyvinvointia ja iloa

Stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma ja  petollinen vieras, se yleensä huomataan vasta, kun se alkaa aiheuttaa stressireaktioita. Stressin syntymistä kannattaa siis ehkäistä kaikin mahdollisin keinoin – mitä aikaisemmin sen parempi. Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluua, miten henkistä hyvinvointia työssä parantaa, jossa kuormittavan stressin riski on arkipäivää.

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi -valmennuksessa keskitytään oman tiimin vahvuuksiin, motivaatioon ja yhteistyön aineksiin. Arvostavan läsnäolon, kuuntelun ja kohtaamisen taidoilla saavutetaan onnistunut vuorovaikutuksella, joka palvelee yhteistä tavoitetta ja saa aikaan huippusuorituksia.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Hyvinvointimme koostuu kehon ja mielen tasapainosta. Vuorovaikutteisen valmennuspäivän aiheita ovat kehon ja mielen yhteyden ohella mm. omien vahvuuksien ja voimavarojen nostaminen, hengitys- ja rentoutusharjoitukset sekä palautuminen. Sopii hyvin tyhy päivän sisällöksi.

Ajattelun ja intuition kehittäminen

Systemaattinen ajattelun kehittäminen on tärkeä metataito. Nykypäivänä on tarvetta tietoisen ajattelun ja intuition kehittämiseen sekä siihen miten havainnoidaan toisten ajattelua. Päivät tarjoavat konkreettisia työkaluja ajattelutaitojen ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Firstbeatmittauksen jatkovalmennukset

Miten firstbeat mittauksen tulokset jalkautuvat käytäntöön? Valmennuksissa pureudutaan keinoihin ja työkaluihin, joiden avulla suunnitelmallista hyvinvointia kehitetään omalla työpaikalla.

Luennot ravistelevat tottumuksia

Ajatuksia nostattava luento on hyvä tapa herätellä, lisätä energiaa, käynnistää muutos tai motivoida. Luennot voivat olla puolesta tunnista jopa kolmen tunnin mittaisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa tempaudutaan irti arjesta.

 

Esimerkkejä luentojen aihepiireistä

 

 • Kuormittava stressi kuriin-lisää keskittymistä ja voimavaroja
 • Parempaa palautumista ja stressinhallintaa
 • Johda energiaasi optimaalisesti ympäri vuoden
 • Vähennä etätyön kuormitusta – luo hyvät itsensä ja tiimin johtamisen menetelmät
 • 2020 luvun työelämätaidoiksi nousee metataidot
 • Itsensä johtamisen menestystekijät
 • Kuunteleminen ja läsnäolo – tämän päivän supertaidot
 • Sydämentaidoilla parempaa vuorovaikutusta, empaattisuutta ja luovuutta
 • Valmistaudutaan onnistumaan
 • Uskomukset kehityksen mahdollistajina ja voimavarana työyhteisöss
 • Henkinen suorituskyky ja tilannetaju paineen alla
 • Vuorovaikutus ja viestintä haastavassa kohtaamisessa
 • Ihmisten erilaisuus työelämän vahvuutena
 • Tunneilmapiirin johtaminen – jokaisen vastuulla
 • Tunnetaidot ja tunteiden johtaminen työelämän voimatekijänä
 • Tietoisuus- ja itsetuntemustaidot
 • Työnilo ja armollisuus voimavarana
 • Myönteisyys mahdollistajana – pienet arjen teot
 • Viisas vuorovaikutus – virtaa työyhteisöön
 • Aivoergonomialla lisää keskistymiskykyä
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ABC

 

Lue lisää Jaanasta luennoitsijana sekä kurkkaa referenssejä täältä.

 

MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT tilatuille koulutuksille ja luennoille:

Luennot ja koulutukset voidaan peruuttaa viimeistään kuukautta ennen (30 vrk) koulutusta ilman kuluja. Jos koulutus- tai luento perutetaan 14-30 vrk ennen kyseistä tapahtuu, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa 50 % hyväksytyn tarjouksen summasta. Jos koulutus- tai luento peruutetaan alla 14 vkr ennen kyseistä tapahtumaa, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa koko hyväksytyn tarjouksen summa tilaajalta.

 

Kaikki peruutukset tehdään kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään alle 30 vrk ennen tapahtumaa, on tarjouksen hyväksyllä myös mahdollisuus siirtää koulutus- tai luento toiseen ajankohtaan.