Parhailla työpaikoilla suorituskyky ja hyvinvointi lyövät kättä! Oivaltamaan Oy:n valmennukset ja luennot yrityksille tuovat lisää työhyvinvointia, henkistä suorituskykyä ja vuorovaikutustaitoja.
NLP yrityksille: yksilö- ja tiimivalmennukset, luennot, koulutukset

Tiimivalmennukset ja työpajat

Kehittämis- ja tyhypäivät

Innostavat luennot

Yksilövalmennukset

 

Työyhteisötaidot – Kehittäminen lisää hyvinvointia ja suorituskykyä

Tämän päivän työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettia sekä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Työyhteisön tulokseen ja hyvinvointiiin vaikuttavat henkilöstön toimintakyky, palautuminen sekä muutoskyvykkyys. Oivaltamaan tarjoaa yritysten työntekijöille, tiimeille ja kokonaisille organisaatioille hyvinvointia tukevia innostavia työyhteisövalmennuksia, luentoja sekä tyhy-päivien ohjelmia. Oivallutamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin, jotta he saavat työpäivistään enemmän aikaan  hyvinvointia tukien, tuomme positiivista energiaa sekä rohkeutta ajatella toisin tässä muuttuvassa maailmassa.

 

Oivaltamaan valmennukset sisältävät toimivia sekä mittavia valmennusmenetelmiä itsensä johtamiseen, palautumiseen, henkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutustaitoihin ja johtamiseen. Parhaat tulokset saavutetaan prosessinomaisilla valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saavutetaan innostavia oivalluksia sekä energiatason nostoa.

 

Annamme lupauksen, että valmennukset tuovat lisää hyvinvointia ja suorituskykyä, energisyyttä sekä vaikuttavat niin työn laatuun kuin tiimin energiaan.

 

Valitse teille sopiva teema valmennuksistamme tai luennoistamme. Toteutamme räätälöiden organisaatioiden itsensä näköisiä ja kokoisia valmennuksia ja ne suunnitellaan aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

 

Kaikki teemat taipuvat hyvin myös voimaannuttaviksi luennoiksi ja kaikki teemat soveltuvat hyvin sekä etäluennoiksi että valmennuksiksi!

Valmennukset, koulutukset ja luennot yrityksille

Parempaa palautumista -kuormitus kuriin

Parempi palautuminen on yksi tärkeimmistä hyvinvointiin ja suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Kun palautuminen ei ole riittävää suhteessa kuormitukseen, työkyky ja keskittyminen heikkenee. Liian usein palautumisen merkitys tunnistetaankin vasta työuupumisen jälkeen tai ylikuormituksen yhteydessä. Valmennus tarjoaa tutkittua tietoa ja konkreettisia työkaluja, miten kuormitustekijät tunnistaa ajoissa ja miten palautumista vahvistaa systemaattisesti.

Vähemmän stressiä- enemmän hyvinvointia ja iloa

Stressi on toiseksi yleisin työperäinen terveysongelma ja petollinen vieras, se yleensä huomataan vasta, kun se alkaa aiheuttaa kuormittavia stressireaktioita. Stressin syntymistä kannattaa siis ehkäistä kaikin mahdollisin keinoin – mitä aikaisemmin sen parempi. Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja, miten henkistä hyvinvointia työssä parantaa, jossa kuormittavan stressin riski on arkipäivää.

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi -valmennuksessa keskitytään oman tiimin vahvuuksiin, motivaatioon ja yhteistyön aineksiin. Yhteistyötaidot ovat yrityksen sydän ja luottamus psykologisen turvallisuuden perusta. Arvostavan läsnäolon, kuuntelun ja vuorovaikutuksen taidoilla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, luodaan yhteyttä ja saavutetaan viisaampaa vuorovaikutusta, joka palvelee yhteistä tavoitetta ja saa aikaan huippusuorituksia.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Hyvinvointimme koostuu kehon ja mielen tasapainosta. Työkyvyn johtaminen suorituksen ja palautumisen tasapainosta. Vuorovaikutteisen valmennuksen aiheita ovat kehon ja mielen yhteyden vahvistamisen ohella mm. omien vahvuuksien ja voimavarojen tutkiminen, hengitys- ja rentoutusharjoitukset sekä palautumisen vahvistaminen. Teema sopii hyvin tyhy päivän sisällöksi.

Ajattelun ja yhdessäajattelun kehittäminen

Systemaattinen ajattelun kehittäminen on tämän päivän tärkeä taito. Nykypäivänä epävarmuuden, komleksisuuden ja vauhdikkaiden muutosten keskellä on tarvetta selkeydelle, ongelmanratkaisutaidoille sekä ajattelun kirkastamiselle.  Valmennuksessa käydään läpi monia tieteellisesti tutkittua menetelmäiä ja oivalletaan, miten ajattelunhallintaa ja yhdessä ajattelua voidaan kehittää.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus korostuvat tämän ajan työelämässä. Miten paremmin opimme ymmärtämään itseämme sekä muiden ihmisten tapaa ajatella, motivoitua sekä toimia tiimissä, sitä helpompaa meidän on vahvistaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä työyhteisön sisällä. Valmennukseen kannattaa yhdistää maailmalla laajasti tutkittu ja hyväksytty Big Five Profile, joka auttaa tiimin kehittämisessä.

Luennot ravistelevat tottumuksia

Ajatuksia nostattava luento on hyvä tapa herätellä, lisätä energiaa, käynnistää muutos tai motivoida. Luennot voivat olla puolesta tunnista jopa kolmen tunnin mittaisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa tempaudutaan irti arjesta.

 

Esimerkkejä luentojen aihepiireistä

 

 • Kuormittava stressi kuriin-lisää voimavaroja
 • Parempaa palautumista ja keskittymistä epävarmuuteen
 • Vähennä etätyön kuormitusta – hyvät itsensä ja tiimin johtamisen menetelmät
 • Yhteisöllisyyden vahvistaminen hybridiaikana
 • Tiimityö ja psykologinen turvallisuus
 • Itsensä johtamisen menestystekijät
 • Kuunteleminen ja läsnäolo – yhteyden luomisen taidoilla luottamusta
 • Sydämentaidoilla parempaa vuorovaikutusta, empaattisuutta ja luovuutta
 • Henkinen suorituskyky ja tilannetaju paineen alla
 • Vuorovaikutus ja viestintä haastavassa kohtaamisessa
 • Ihmisten erilaisuus työelämän vahvuutena
 • 2020- luvulla työelämätaidoiksi nousee metataidot
 • Uskomukset kehityksen mahdollistajina ja voimavarana työyhteisössä
 • Tunneilmapiirin johtaminen – jokaisen vastuulla
 • Tunnetaidot ja tunteiden johtaminen työelämän voimatekijänä
 • Työnilo ja armollisuus voimavarana
 • Myönteisyys mahdollistajana – pienet arjen teot
 • Viisas vuorovaikutus – virtaa työyhteisöön
 • Aivoergonomialla lisää keskistymiskykyä
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ABC

 

Lue lisää Jaanasta luennoitsijana sekä kurkkaa referenssejä täältä.

 

MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT tilatuille koulutuksille ja luennoille:

Luennot ja koulutukset voidaan peruuttaa viimeistään kuukautta ennen (30 vrk) koulutusta ilman kuluja. Jos koulutus- tai luento perutetaan 14-30 vrk ennen kyseistä tapahtuu, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa 50 % hyväksytyn tarjouksen summasta. Jos koulutus- tai luento peruutetaan alla 14 vkr ennen kyseistä tapahtumaa, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa koko hyväksytyn tarjouksen summa tilaajalta.

 

Kaikki peruutukset tehdään kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään alle 30 vrk ennen tapahtumaa, on tarjouksen hyväksyllä myös mahdollisuus siirtää koulutus- tai luento toiseen ajankohtaan.