Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Onko hyvinvoinnin johtaminen osa henkilöstöstrategiaanne?

Työhyvinvointi kuuluu kaikille ja se on aina työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä. Vastuullinen työnantaja ymmärtää hyvinvoinnin merkittävän vaikutuksen yksilön sekä yhteisön työssä jaksamisen ja sitoutumisen kannalta.

Tällä hetkellä Suomessa joka neljäs kokee jollakin tasolla työuupumisen oireita, ja mielen hyvinvoinnista johtuvat sairauspoissaolot ovat nousseet työsairauspoissaolojen kärkeen. Samaan aikaan työelämä vaatii suuren määrän voimavaroja ja henkistä kapasiteettia jatkuvissa sekä kiihtyvissä muutoksissa.

Ennakoivalla otteella Oivaltamaan on valmentanut yrityksiä hyvinvoinnin johtamisesta sekä palautumisesta ja stressinhallinnasta jo 15 vuotta. Hyvinvoiva henkilöstö on tuottelias ja sitoutunut – samalla positiivinen työnantajanmielikuva vahvistuu. Oivaltamaan tarjoaa proaktiivista mielen valmennusta sekä työyhteisön kehittämistä. Miten siirrymme kuormituksen kulttuurista tuottavaan ja hyvinvoivaan palautumisen kulttuuriin?

Hyvinvoinnin johtaminen
Jaana esiintymässä lavalla

Kuormituksen kulttuurista palautumisen kulttuuriin

Työelämä haastaa jatkuvasti meidän opittuja ajattelu- ja toimintamalleja. Olemme tuoneet satoihin organisaatioihin uudenlaista ajattelua sekä monipuolisia työkaluja hyvinvoivien muutosten aikaansaamiseksi.

Parhaat tulokset syntyvät prosessinomaisilla valmennuksilla, mutta myös yksittäisillä luennoilla saadaan jo aikaiseksi energiatason nousua ja hyvinvointia tukevia muutoksia.

Esimerkkejä Oivaltamaan valmennuksista

Hyvinvoiva muutos

 • Muutoksessa toimiminen ja muutossyklit
 • Mielen työkaluja muutoksissa onnistumiseen
 • Tiimin yhteisen resilienssin vahvistaminen
 • Viisas ja hyvinvointia lisäävä vuorovaikutus muutoksessa

Myönteisen toimintakulttuurin luominen

 • Miten rakentaa yhdessä myönteistä kulttuuria?
 • Mikä on erilaisten tunteiden ja psykologisen turvallisuuden merkitys?
 • Miksi aivojen näkökulmasta myönteisyyttä kannattaa vahvistaa?
 • Valjasta vahvuudet kulttuurin voimavaraksi

Palautumista tukeva toimintakulttuuri

 • Mistä psykologinen palautuminen koostuu?
 • Näkökulmia ja työkaluja tiimin palautumiseen
 • Pelisääntöjen ja uskomusten vaikutus palautumista tukevaan kulttuuriin
 • Työn muotoilulla tuetaan palautumista ja vahvistetaan hyvinvoivaa kulttuuria.

Miten teillä johdetaan työhyvinvointia?

Työvoiman pito-ja vetovoima on monilla aloilla tärkeitä strategisia kysymyksiä. Kun kokonaisvaltaista hyvinvoinnista huolehditaan systemaattisesti ja tunneilmapiiri on kunnossa luodaan työyhteisöön sitoutumista ja kukoistusta.