Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi:
Oivaltamaan tietosuoja- sekä rekisteriseloste


2 Rekisterinpitäjä:
Oivaltamaan (y-tunnus 2391381-4)
Peilikuja, 02780 Espoo
Puh. 050 34 06 288
jaana.hautala@oivaltamana.fi


3 Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Jaana Hautala
Oivaltamaan Oy
Puh. 050 34 06 288
jaana.hautala@oivaltamana.fi


4 Rekisteröidyt

 • sähköpostilistalla olevat Oivaltamaan jäsenet (sisältää myös mahdolliset asiakkaat)
 • tuotteita tai palveluita ostaneet asiakkaat


5 Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste ja käyttö

 • henkilötietoja käsitellään asiakassuhteessa lakisääteisen velvoitteen perusteella laskutuksen, kirjanpidon ja asiakassuhteen hoidon muihin virallisiin (mahdolliset valitukset, palautukset ym.) tarkoituksiin.
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kun henkilö liittyy sähköpostilistalle, osallistuu verkkokursseihin tai antaa muuten luvan markkinointiin.
 • henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella, kun henkilö osallistuu Oivaltamaan edistäviin valmennuksiin.
 • Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin.


6 Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöt

 • Nimi
 • Osoite
 • Kieli
 • Sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • valmennuksissa terveydentilaa mahdollisesti koskevat tiedot
 • muut valmennuksessa käsitellyt tiedot

Yritykset:

 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Y-tunnus
 • Yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite


7 Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisterin tiedot säilytetään enintään kolme vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen tai valmennuksen päättymisen jälkeen, jollei asiakkaan kanssa muuta ole sovittu erikseen.


8 Tietojen siirtäminen ja vastaanotto
Henkilötietoja käsittelee vain Oivaltamaan henkilökunta. Kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot siirtyvät kirjanpitäjälle Google driven tai Procounterin jaettuna tiedostona. Muuhun rekisteriin ei ole pääsyä, eikä tietoja luovuteta tai luovuteta kolmansille osapuolille, jollei asiakas itse sitä halua. Tietoja ei koskaan luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Oivaltamaan verkkosivut ja laskutusohjelma on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, käyttöoikeuksilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan Oivalmaan valmentajat sekä sivuston palvelutarjoaja: Triveco. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Google drive, Gmail, Mailchimp, valmentajien puhelimet, Whatsapp ja Skype sisältävät asiakkaiden yhteystietoja ja mahdollisia kiinnostustietoja. Näiden sisältämät tiedot ovat suojattu palvelun tarjoajan puolelta. Käyttäessään palveluita tai allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas suostuu tähän.

Valmennuksista kertyvät terveys tai muut arkaluontoiset tiedot tallentuvat ainoastaan valmentajan omaan rekisteriin, joka on suojattu lain vaatimalla tavalla. Näitä tietoja ei käsittele kukaan muu kuin valmentaja itse ellei muuta ole sovittu asiakkaan kanssa erikseen


10 Tietosuojavastaava on Jaana Hautala


11 Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi ja unohdetuksi asiakasrekisteristä.

Tarkastus- korjaus tai unohduspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Oivaltamaan Oy
Jaana Hautala
Peilikuja 7, 02780 Espoo

tai sähköisesti osoitteeseen jaana.hautala@oivaltamaan.fi

Pyynnön saatua rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista tarkistettavaksi.

Oivaltamaan.fi käyttää evästeitä, joiden avulla parannamme nettisivujen toimivuutta. Evästeet antavat tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme, jotta voimme jatkuvasti kehittää sitä entistäkin toimivammaksi.


Mitä evästeet ovat ja miten ne toimivat?

 • Evästeet (cookies) ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tallentamia tietoja.
 • Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi (tai muu internetiä käyttävä laitteesi, esim. älypuhelin tai tablet-tietokone) vastaanottaa ja lähettää käydessäsi verkkosivustollamme. Eväste sisältää yleensä anonyymin tunnistenumeron, eikä vahingoita päätelaitetta.
 • Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

 

Miksi käytämme evästeitä verkkopalvelussamme?
Evästeiden tarkoituksena on verkkopalvelun käytön mahdollistaminen sekä tehdä verkkopalvelustamme sinulle käyttäjäystävällisempää. Evästeitä hyödynnetään myös palvelun käytön analysoimisessa, seurannassa, kehittämissä sekä kohdennetun mainonnan, viestinnän sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Tämä verkkopalvelu käyttää evästeitä. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Oivaltamaan ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. On tärkeä huomioida, että Oivaltamaan ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin, jollei pakottava laki toisin määrää.