Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tämän päivän työelämä vaatii uudenlaisia työelämätaitoja. Hyvät yhteistyötaidot lisäävät tiimien ja työyhteisöjen tuottavuutta, luovuutta, ongelmanratkaisua ja hyvinvointi.

Hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot vahvistavat psykologista turvallisuutta sekä luottamusta, kun toimimaton vuorovaikutus taas heikentää työyhteisön sitoutumista sekä hyvinvointia. Hyvien vuorovaikutustaitojen taustalla on kyky säädellä omia tunteitaan sekä kyky johtaa itseään tietoisemmin.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Erilaisuudesta voimavara

Vaikuttavat tunne- ja vuorovaikutusvalmennukset ovat käytännönläheisiä valmennuksia, joissa työyhteisö oppii tuntemaan toisiaan paremmin, ymmärtämään toisten erilaisuutta ja ottamaan omat sekä toisten tunteet huomioon.

Tilaa työyhteisöllesi räätälöity kehittämisprosessi tai tiedustele suosittuja ja herättäviä luentoja Tunne- ja vuorovaikutustaitoja kannattaa pysähtyä systemaattisesti kehittämään.

Vahvuudet käyttöön

Ajattelu- ja tunnetaitojen sekä itseymmärryksen lisääntyessä, yksilö tunnistaa helpommin omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Itsensä johtaminen on vahvasti myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen hiomista. Kun tunnistamme yksilön ja tiimin tasolla inhimilliset vahvuudet, saamme käyttöön koko yhteisön potentiaalin.

Oivaltamaan valmentaa tiimejä luomaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen jatkuvalle kehittämiselle vahvan perustan. 

Ryhmä naisia NLP workshopissa

Oivaltamaan vuorovaikutus-valmennuksissa käsiteltyjä teemoja

 • Vuorovaikutus tiimityössä
 • Tiedosta tunteiden vaikutusta työelämässä
 • Miten herättää myönteisyyttä ja motivaatiota työelämässä?
 • Palautteen antaminen- ja vastaanottaminen
 • Kuinka vahvistaa luottamusta ja psykologista turvallisuutta?
 • Yhteisöllisyyden rakentaminen monipaikkatyössä
 • Osaamisen jakaminen ja systemaattinen ajattelu

Esimerkkejä Oivaltamaan valmennuksista

Vuorovaikutus ja yhdessä onnistuminen

 • Varmista viisas vuorovaikutus
 • Sujuva viestintä ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Kehonkieli ja sanattoman viestin vaikutus
 • Innosta, onnistu ja vaikuta – luo tunneyhteys

Hyvän tunneilmaston rakentaminen

 • Tunnista tunteiden vaikutus työilmapiiriin
 • Herätä aitoa ilo ja myönteistä fiilistä
 • Keinot käsitellä haastavia tunteita
 • Luottamuksen ja tunneyhteyden vahvistaminen

Palautekulttuurin kehittäminen

 • Miten rakentaa hyvää palautekulttuuria
 • Kuinka annamme rakentavaa palautetta
 • Palautteen vastaanottamisen tärkeä taito
 • Yhdessä onnistuminen ja ”arjen kehut”

Onko työilmapiirissänne parantamisen varaa?

Organisaation tunneilmapiiri vaikuttaa menestykseen ja muutoksissa onnistumisiin. Myönteinen tunneilmasto vaikuttaa siihen, miten työympäristössä kohdataan toisia ja otetaan vastuuta. Vuorovaikutustaitoja kehittämällä parannetaan yhteistyötä.