Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Jaana Hautala

Olen inhimillisen työelämän rakentaja ja luotettava kumppani työelämätaitojen kehittäjänä sekä onnistuneiden muutosten läpiviejänä. Viimeiset 15 vuotta valmennukseni, työpajani ja luentoni ovat innostaneet ja oivalluttaneet sekä jättäneet vahvan läsnäolon ja luottamuksen jälkeensä.

Intohimojani ovat psyykkinen hyvinvointi, henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä viisas vuorovaikutus ja johtaminen alati muuttuvassa ympäristössä.

Jaana hautala
Jaana kädet pystyssä keskellä katua.

Rohkeutta, innovatiivisuutta ja monimuotoisuutta

Olen ollut tuomassa inhimillistä kilpailukykyä, jossa ihmisyys on keskiössä sekä parantamassa ja kehittämässä työelämää sadoissa organisaatioissa. Tuon rohkeutta, innovatiivisuutta ja uudenlaista näkemystä henkilöstön hyvinvoinnin uudistamiseen sekä parempaan toimintakykyyn ja yhdessä ajattelemiseen.

Yhteisöllisyys syntyy viisaammasta vuorovaikutuksesta sekä menestyksen avaimet löytyvät sisältämme. Haastan, tuen ja inspiroin sinua ja tiimiäsi löytämään voimavaroja ja potentiaalia itsestä. Kestävä tulevaisuus ja kehitys rakentuvat jokaisen omien oivallusten pohjalta. Niin yksilöt kuin tiimit kasvavat prosessinomaisesti omien vahvuuksiensa ja oivallustensa kautta.

Innostan ja kehitän organisaatioitanne

  • Innostan ja sparraan kehittämään työyhteisötaitoja seuraavalle tasolle.
  • Autan varmistamaan, että tiimeissä yhteistyö ja vuorovaikutus sujuu. Hyvä ilmapiiri auttaa onnistumaan sekä selviämään tiukoissa tilanteissa.
  • Innostan johtamaan omaa työkykyä paremmin. Paremmalla palautumisella ja stressinhallinnalla lisätään myös onnellisuutta ja merkityksellisyyttä.
  • Kehitän mielentyökaluilla lisää onnistumista, menestystä ja hyvinvointi työelämään. Haluatko, että teidän organisaationne on edelläkävijöiden joukossa?

Kokenut osaajaverkosto ympärilläni

Valmennan ja koulutan ihmisiä ympäri Suomea. Intohimonani on ihmiset sekä uudistuminen ja ihmisten potentiaali. Koulutan myös metataitoja, ratkaisukeskeistä valmennusta ja NLP:tä. Teen yhteistyötä osaavien ja luotettavien valmennuskumppanien kanssa: asiatuntijaverkoston avulla palveluni ovat käytössä myös isommissa hankkeissa ympäri Suomea.

Vuoden 2024 alussa lähdin mukaan sijoittajaksi ja omistajaksi Kuullas Finland Oy:n, joka tarjoaa yritysten työntekijöille uudenlaista mielen valmennusta digitaalisena palveluna.

Matkani mielen ja hyvinvoinnin oivalluttajaksi

Ulottuvillamme on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa, mutta osaammeko hyödyntää sitä? Minulta kysytään usein: mikä on se kultainen avain tai metodi, jonka avulla päästään nopeasti paremman palautumisen ja syvimmän potentiaaliin luokse asiantuntijoina, johtajina ja tiimeinä? 

Jaana seisoo kadulla.