Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Systeeminen konstellaatio

Systeeminen konstellaatio on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka nostaa esille systeemisiä sidoksia ja lojaliteetteja. Sen avulla on mahdollista tarkastella tärkeissä ihmissuhteissa sekä työyhteisöissä usein pinnan alle piiloutuneita dynamiikoita. Perhekonstellaatio perustuu ajatukseen, että perheenjäsenten väliset suhteet ja dynamiikat vaikuttavat yksilön hyvinvointiin.

Oivaltamaan Hautala
Iso ryhmä ihmisiä seisoo silmät kiinni.

Mitä konstellaatiolla voidaan eheyttää?

Konstellaation avulla voidaan myös tutkia ja eheyttää sukupolvien yli kulkeneita taakkasiirtymiä, jotka vaikuttavat hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin. Konstellaatiotyöskentely tuo näkyväksi näkymättömiä, piileviä tunteita, sidoksia ja konflikteja, jonka myötä muutos sekä eheytyminen voivat käynnistyä.

Vaietut ja käsittelemättömät ongelmat, ristiriidat ja traumat painuvat piilotajuntaan, jossa ne ovat voineet siirtyä taakkoina sukupolvelta toiselle. Taakat voivat ilmetä kehossa olevina muistoina ja kokemuksina. Toisinaan tällaiset perityt taakat sitovat energiaa. Joskus voi tuntua, että ei oikein pääse eteenpäin tai voi hyvin, mutta ei tiedä miksi.

Menneiden sukupolvien vaikeat kokemukset, kuten sota, köyhyys ja niukkuus, kodin, vanhempien tai sisaruksien menetykset, voivat näyttäytyä edelleen juurettomuutena, parisuhdevaikeuksina, puhumattomuutena tai erilaisten riippuvuuksien muodossa.

Mihin konstellaatio perustuu?

Saksalaisen psykoterapeutti Bert Hellingerin (1925–2019) kehittämä perhekonstellaatio perustuu mm. fenomenologiseen psykologiaan. Se on kokemuksellinen ja toiminnallinen menetelmä, joka tekee näkyväksi kantamamme projektion ja ihmissuhteisiin liittyvät piilevät tunnelataukset. Perhekonstellaatiossa ainutlaatuista on, että tuomme esiin sen rakkauden, joka on ollut piilossa. Kun näkymätön tuodaan näkyväksi, eheytyminen voi alkaa.

Tulevat oivaltamaan konstellaatiotyöpajat

Olen opiskellut systemaattista perhekonstellaatiota viimeiset kaksi vuotta Suomen pioneerien Jani Romanin ja Amita Lehden opeissa sekä saksalaisen Svagito Liebermeisterin työpajoissa. Omat opintoni jatkuvat, ja syksyllä käynnistän myös itse kaikille avoimet perhekonstellaatio työpajat Espoon Lasilaaksossa. Seuraa ajankohtaista sivua, niin saat uusimmat tiedot.