Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Palautumisen tasapaino on hyvinvoinnin perusta

Palautuminen ja stressinhallinta ovat työkyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kulmakiviä. Kiihtyvän muutoksen ja epävarmuuden keskellä organisaatioiden henkilöstöt joutuvat työskentelemään jatkuvan paineen ja kuormituksen alaisina. Palautuminen onkin yksi tärkeimmistä keskittymiskykyyn, paineensietokykyyn, innovatiivisuuteen ja työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Palautuminen on stressiä seuraava prosessi, jonka myötä fyysinen ja psyykkinen tila palautuvat kuormitusta edeltäneeseen tasapainon tilaan. Olemme valmentaneet yrityksiä palautumisesta ja stressinhallinnasta jo 15 vuotta sekä vieneet hyvinvointia satoihin organisaatioihin.

Palautuminen ja stressinhallinta - Jaana

”Onko teidän organisaatiossa huomattu keskittymiskyvyn sirpaleisuus tai palautumiskyvyn puute työpäivän aikana?”

Miten voimme auttaa?

Autamme valmennuksillamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin ja paremmin palautuen. Tuomme uudenlaista ajattelua sekä monipuolisia työkaluja muutosten aikaansaamiseksi.

Parhaat tulokset syntyvät prosessinomaisilla palautumisen valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saadaan aikaiseksi energiatason nousua ja muutoksia palautumisen kulttuuriin.

Miksi palautumista tarvitaan?

Hyvä palautuminen on terveyden ja onnellisuuden perusta. Ilman riittävää palautumista keho ylikuormittuu helpommin ja jaksaminen heikkenee. Toisinaan ympäristön paine ajaa siihen, ettei uskalla painaa jarrua. Monesti myös oma vaatimustaso ja uskomukset estävät kuuntelemasta itseään, vaikka ylikuormittuminen onkin jo ovella. Aivan liian usein palautumisen merkitys huomataan vasta uupumisen tai ylikuormituksen vaiheessa.

Työuupumus on usein työntekijän psyykkisten voimavarojen ehtymistä pitkäkestoisen stressin seurauksena. Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää niin yksilöille ja tiimeille kuin koko organisaatioille.

 • Onko tiimissä haasteita taukojen pitämisessä ja kuormituksen säätelyssä?
 • Haluatteko keinoja tukea palautumista sekä stressinhallintaa?
 • Onko keskittymisesi näinä epävarmoina päivinä haastavaa?
 • Haluatko parantaa omaa sekä tiimisi hyvinvointia ja suorituskykyä?
 • Heräätkö usein aamuyön tunteina huoliin tai epävarmuuteen?
 • Ovatko reaktiosi energiaa vieviä tai uuvuttavia?
 • Onko sinulla/tiimilläsi haasteita rentoutua?
 • Kaipaatko tukea siihen, miten palautumisen keinoja saadaan työyhteisön arkeen?
Jaana rannalla

Oivaltamaan tarjoaa prosessinomaisilla valmennuksilla sekä innostavilla heräteluennoilla työkaluja sekä ajateltavaa näihin kysymyksiin.

Esimerkkejä Oivaltamaan valmennuksista

Parempaa palautumista ja työkykyä

 • Päivän vireystilan ja palautumisen säätely
 • Lisää keskittymistä ja kiire hallintaan
 • Aivojen palautuminen, hermosto ja fysiologia
 • Hyvä palautuminen lähtee heräämisestä
 • Tutkittuja ja käytännön työkaluja palautumiseen

Stressinhallinta ja resilienssin vahvistaminen

 • Vaikuttavat työkalut stressinhallintaan
 • Vahvista joustavuutta muutoksissa
 • Henkiset kuormitustekijät ja tunteiden säätely
 • Toimivat ajattelumallit ja itsemyötätunto
 • Tutkittuja ja käytännön työkaluja resilienssin vahvistamiseen

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

 • Hyvinvointi on fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kokonaisuus
 • Käytä voimavaroja ja resursseja viisaasti
 • Hengitys- ja rentoutumisharjoitukset
 • Viisaat ja käytännölliset itsensä johtamisen työkalut hyvinvointiin

Palaudutaanko teillä työpäivän aikana?

Miten teillä huolehditaan aivojen hyvinvoinnista, mielentaidoista ja stressinhallinnasta? Parempaa palautumisen kulttuuria luodaan yhteisillä pelisäännöillä ja palautumisen taidoilla.