Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

NLP Työelämässä

Haluatko löytää sinulle sopivia tapoja onnistua, menestyä ja voida hyvin työelämässä? NLP-koulutuksissa paneudutaan työelämän kannalta tärkeiden metataitojen äärelle.

Metataidot auttavat meitä pysähtymään, lisäämään itsetuntemusta ja tietoisuutta, mukautumaan kiihtyvään muutokseen sekä epävarmuuteen ja lisäävät tärkeitä systeemisen ajattelun ja ymmärtämisen taitoja.

World Economic Forumin raportissa vuonna 2023 nousivat työelämätaidoissa tekoäly- ja teknologiaymmärryksen ohelle analyyttinen ja luova ajattelu, johtajuus ja sosiaaliset taidot, resilienssi ja joustavuus, uteliaisuus ja elinikäinen oppiminen, motivaatio ja itsetuntemus, empatia ja aktiivinen kuuntelu. NLP-tekniikoilla voidaan kehittää sekä tutkia juuri näitä työelämätaitoja.

Jaana metsässä.

Aina kannattaa ajatella, mitä ajattelee. Jokaisen valinnan, muutoksen ja päätöksen takana on ajatus.

Mitä hyötyä on NLP:stä työelämässä?

NLP on käytännönläheinen ja toimiva työkalu hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä työelämän inhimillistämiseen. NLP on tietoisuuden lisäämisen työkaluja ja teknologia, jolla oppii työelämässä tarvittavia metataitoja, kuten viisaampaa vuorovaikutusta, uudenlaisia ajattelumalleja sekä näkökulmia, vahvempaa intuition käyttöä, erilaisten ihmisen ymmärtämistä sekä yhteyden rakentamisen taitoa haastavissakin tilanteissa.

Koska NLP-tekniikat keskittyvät kielen, ajatusmallien ja käyttäytymisen väliseen suhteeseen, ne voivat auttaa parantamaan viestintää, motivaatiota ja yleistä suorituskykyä ja hyvinvointia.

NLP:n avulla saat selville muun muassa miten aivosi prosessoivat informaatiota, miten voit rakentaa uusia ajattelumalleja ja uskomuksia sekä kuinka voit vaikuttaa omaan sisäiseen tilaasi ja motivoitumiseesi. NLP:n työkaluilla opit vahvistamaan resilienssiäsi ja voimavarojasi, stressaavissakin tilanteissa, sekä kehität uteliasta ja luovaa ajattelua.

Jaana kädet pystyssä puhumassa tilaisuudessa.

NLP on käytännöllinen malli siitä, miten aivomme toimivat – miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP: tä kuvataan usein onnistumisen psykologiaksi.

Tutustumalla NLP:hen ja innostumalla sertifioituihin NLP-koulutuksiin voit saada käyttöösi tietoisuutta, työkaluja ja tekniikoita, joita on kehitetty jo yli 50 vuotta.