Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Vapauta potentiaalisi ja luovuutesi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi löytyy itsetuntemuksen, mielentaitojen ja vuorovaikutuksen valmennuksella. NLP, coaching sekä erilaiset palautumismenetelmät ovat avuksi. Anna itsellesi aikaa pysähtyä inhimillisen kasvun äärelle.

 

Innostuminen, onnistuminen ja oivaltaminen ovat askeleita kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. Mielen ja kehon tasapaino ja hyvinvointi on meidän jokaisen oikeus.

Onnistuminen

Työyhteisövalmennukset, työpajat ja inspiroivat luennot tar­joavat yrityk­sille­ moni­puolisia käytännön työ­kaluja, jotka avau­tuvat nope­asti ja ovat heti sovellet­tavissa. Tulokset näkyvät työ­yhtei­sössä: kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suora vai­kutus suorituskykyyn ja onnistumiseen.

 

Tänä päivänä työyhteisön voimavarat löytyvät jo olemassa olevien voimavarojen ja osaamisen monipuolisemmasta hyödyntämisestä, työyhteisön tunneilmapiiristä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaidoista.

Inhimillisyys

 “Yksilö- ja tiimivalmennukset sekä luennot ovat kohtaamisia sekä prosesseja, joissa jokainen pääsee omien oivallustensa lähteille.”

 

Roolini valmentajana on olla mahdollistaja, haastaja, inspiroija, innostaja sekä oivalluttaja. Viisaus ja potentiaali löytyvät meidän sisältämme. Me voimme valmentaa mieltämme onnistumaan. Onnistunut muutos syntyy omista oivalluksistamme ja vahvuuksiemme aktivoinnista!

 

Jaana / Oivaltamaan Oy

Asiakkaiden kertomaa

”Lähdin uteliaan innostuneesti Jaanan vetämään NLP-practitioner koulutuksen. Halusin löytää työkaluja esimiestyöhöni, kiireen kesyttämiseen ja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Koulutus oli minulle ennen kaikkea matka omaan itseeni. Ensimmäistä kertaa elämässäni pystyin antamaan aikaa 16 päivää oman toimintani, vahvuuksieni, uskomusteni, toiveideni, pettymysten, menneisyyteni, nykyisyyteni ja tulevaisuuteni tarkasteluun.

 

Jaanan luennot ja harjoitteet olivat hyvin laadittu kokonaisuus. Kiire kesyyntyi ja löysin uusia työvälineitä myös esimiestyöhöni. Voin vilpittömästi suositella Jaanan osaamista oman tai työyhteisönne kehittämisen tueksi.”

Blogi

Ajankohtaista

Koulutus-ja tapahtumakalenteri

Koulutukset, valmennukset, NLP-illat ja muut tapahtumat löydät kalenterista.