Hyvinvointi

Piilevät voimavarat ja oma henkinen potentiaali löytyvät mentaalivalmennuksen, NLP:n, mindfulnessin ja erilaisten rentoutus- ja aivojen palautumismenetelmien avulla. Anna itsellesi aikaa pysähtyä valmennuksissa tai avoimissa koulutuksissa.

Innostuminen, onnistuminen ja oivaltaminen ovat askeleita kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. Mielen ja kehon tasapaino ja hyvinvointi on meidän jokaisen oikeus.

Menestys

Työyhteisövalmennukset ja inspiroivat luennot tar­joavat yrityk­siin­ moni­puolisia työ­kaluja, jotka avau­tuvat nope­asti ja ovat heti sovellet­tavissa. Tulokset näkyvät työ­yhtei­sössä: hyvinvoinnilla on suora vai­kutus tulokseen.

Työkykyjohtaminen: Hyvinvoivat työntekijät sekä esimiehet ovat tie organi­saation menes­tykseen. Autamme oivallukset esiin. Viedään yhdessä muutokset käytöntöön-tulokset puhukooon puolestaan.

Oivallus

 “Yksilö- ja tiimivalmennukset ovat kohtaamisia sekä prosesseja, joissa jokainen pääsee omien oivallustensa lähteille.”

Minun roolini valmentajana on olla mahdollistaja, haastaja, inspiroija, oivalluttaja ja mentori. Uskon, että viisaus löytyy meidän sisältämme. Onnistunut muutos syntyy omista oivalluksista ja vahvuuksien aktivoinnista! 

Jaana / Oivaltamaan Oy

Asiakkaiden kertomaa

Blogi

Ajankohtaista

Koulutuskalenteri

Koulutukset, valmennukset, NLP-illat ja muut tapahtumat löydät kalenterista.