Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Vapauta potentiaalisi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi löytyy itsetuntemuksen, mielentaitojen ja vuorovaikutuksen valmennuksella. NLP:n, coaching sekä erilaiset palautumismenetelmät ovat avuksi. Anna itsellesi aikaa pysähtyä kasvuun.

Innostuminen, onnistuminen ja oivaltaminen ovat askeleita kokonaisvaltaiseen hyvään oloon. Mielen ja kehon tasapaino ja hyvinvointi on meidän jokaisen oikeus.

Onnistuminen

Työyhteisövalmennukset ja inspiroivat luennot tar­joavat yrityk­siin­ moni­puolisia käytännön työ­kaluja, jotka avau­tuvat nope­asti ja ovat heti sovellet­tavissa. Tulokset näkyvät työ­yhtei­sössä: kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suora vai­kutus suorituskykyyn ja onnistumiseen.

Työyhteisön voimavarat löytyvät tänä päivänä työyhteisön olemassa olevien voimavarojen monipuolisemmasta hyödyntämisestä, tunneilmapiiristä, vuorovaikutus- ja ajattelutaidoista.

Oivallus

 “Yksilö- ja tiimivalmennukset sekä luennot ovat kohtaamisia sekä prosesseja, joissa jokainen pääsee omien oivallustensa lähteille.”

Roolini valmentajana on olla mahdollistaja, haastaja, inspiroija, innostaja ja oivalluttaja. Viisaus löytyy meidän sisältämme. Me voimme valmentaa mieltä onnistumaan. Onnistunut muutos syntyy omista oivalluksista ja vahvuuksien aktivoinnista! 

Jaana / Oivaltamaan Oy

Asiakkaiden kertomaa

”Lähdin uteliaan innostuneesti Jaanan vetämään NLP-practitioner koulutuksen. Halusin löytää työkaluja esimiestyöhöni, kiireen kesyttämiseen ja oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Koulutus oli minulle ennen kaikkea matka omaan itseeni. Ensimmäistä kertaa elämässäni pystyin antamaan aikaa 16 päivää oman toimintani, vahvuuksieni, uskomuksien, toiveideni, pettymysten, menneisyyteni, nykyisyyteni ja tulevaisuuteni tarkasteluun.

Jaanan luennot ja harjoitteet olivat hyvin laadittu kokonaisuus. Kiire kesyyntyi ja löysin uusia työvälineitä myös esimiestyöhöni. Voin vilpittömästi suositella Jaanan osaamista oman tai työyhteisönne kehittämisen tueksi.”

Blogi

Ajankohtaista

Koulutus-ja tapahtumakalenteri

Koulutukset, valmennukset, NLP-illat ja muut tapahtumat löydät kalenterista.