Maailma ja työelämä on muuttunut, mikään ei ole arvokkaampaa kuin sijoittaa ihmisiin ja inhimilliseen pääomaan - Jaana on ollut suosittu paremman palautumisen, mielentaitojen ja stressinhallinnan luennoitsija jo 10 vuotta. Pyydä tarjous luentoon tai valmennukseen.

Avain parempaan palautumiseen ja stressinhallintaan.

Miten siirrymme kuormituksen kulttuurista tuottavaan ja hyvinvoivaan palautumisen kulttuuriin?

 

Kiihtyvien muutosten ja epävarmuuden keskellä organisaatioiden henkilöstö joutuu työskentelemään jatkuvan paineen ja kuormituksen alla. Laadukas työnjälki sekä tuottavuuden kasvattaminen voi olla hankala yhdistelmä toistuvien venymisten kanssa.

 

Ilman riittävää palautumista keho helposti ylikuormittuu ja jaksaminen heikkenee. Hyvä palautuminen on kuitenkin suorituskyvyn, terveyden ja onnellisuuden perusta. Toisinaan ympäristön paine ajaa siihen, ettei uskalla painaa jarrua, mutta yhtä usein myös oma vaatimustaso ja uskomukset estävät kuuntelemasta itseä, vaikka ylikuormittuminen on jo ovella.  Aivan liian usein palautumisen merkitys huomataankin vasta uupumisen tai ylikunnon vaiheessa.

 

-Palautumisen ja kuormittavan stressin tasapaino on hyvinvoinnin lähtökohta-

Palautuminen on stressin jälkeinen prosessi, jonka myötä fyysinen ja psyykkinen tila palautuu kuormitusta edeltäneeseen  tasapainotilaan. 

 

Me kaikki teemme päivittäin asioita, jotka nostavat vireystilaamme ja voivat käynnistää kuomittavankin stressireaktion. Energiaa kuluttavan ja kehoa kuormittavan stressireaktion jälkeen, on tärkeää että  kehossa käynnistyy palautumisprosessi, joka palauttaa sen tasapainoon.

 

Palautumisprosessi ei kuitenkaan aina käynnisty tai se ei ole riittävää, vaan meille voi jäädä ”vauhti päälle”, jolloin keho ja mieli alkavat kuormittua. Elämän vauhdissa on vaikea tunnistaa palautumista edistäviä tai heikentäviä tekijöitä, jolloin kadotamme oman kehotuntemuksemme. Voimme ajautua suorittamaan enemmän, kovempaa ja paremmin, jolloin teemme huomaamatta toistuvasti itselle huonoja valintoja.

 

Miten kuormituksen kulttuurista siirrytään palautumisen kulttuuriin? Autamme valmennuksilla ihmisiä toimimaan optimaalisemmin, paremmin palautuen, ja näin he saavat enemmän aikaan työpäivistä nauttien. Tuomme uudenlaista ajattelua muutosten aikaansaamiseksi.

 

Parhaat tulokset syntyvät prosessinomaisilla palautumisen valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saadaan energiatason nousua ja palautumisen kulttuurin muutoksia.

 

Oivaltamaan tarjoaa ennaltaehkäisyä – miten kohti palautumisenkulttuuria

Palautuminen_tasapainoSopiva hetki panostaa hyvinvointiin on juuri nyt!   

Firstbeat tukee työntekijöiden jaksamista

Oletko huolehtinut yrityksellesi tärkeiden ihmisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta? Firstbeat -analyysi auttaa yrityksen työkykyjohtamista: työntekijöitä voimaan hyvin, vähentää sairauspoissaoloja, ehkäisee työuupumusta sekä parantaa työtehoa ja auttaa pitämään yllä työkykyä. Analyysi antaa tietoa hyvinvoinnin tilasta ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kokonaisvaltaisesti.

 

Henkilökohtaisesti Firstbeat-analyysi auttaa löytämään parhaat tavat palautua, työssä ja vapaa-ajalla. Kattava hyvinvointianalyysi selvittää palautumisen riittävyyttä, kuormitus- ja stressitekijöitä, unen laatua sekä liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Mitattujen tulosten ja analyysin myötä on helppo tehdä omaan hyvinvointiin vaikuttavia korjausliikkeitä. Toiselle muutokset ovat ovat kuormittavien tekijöiden vähentämistä, toiselle liikunnan lisäämistä, toiselle muutoksia nukkumistottumuksiin tai palauttavien hetkien lisäämistä arjen pyörteisiin.

 

  • Miten voin välttää uupumista?
  • Mitkä tekijät elämässäni kuluttavat voimavarojani, mitkä palauttavat?
  • Miten voin hallita stressiä?
  • Miten pidän positiivista energiatasoa yllä?

 

Firstbeat on Jyväskylän yliopistossa kehitetty sydämen mittaamisen perustuva menetelmä kehon toimintojen analysointiin. Hyvinvointianalyysi perustuu sykevälivaihteluun (HRV) ja fysiologiaan. Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on toiminut Firsbeat-asiantuntijana vuodesta 2011.

 

Hyvinvointianalyysi sisältää kolmen vuorokauden mittaukset, palautetilaisuuden ryhmässä tai henkilökohtaisesti sekä toimenpidesuositukset ja niiden seurannan.

 

Valmennukset ja Firstbeat

 

Oivaltamaan Oy:n valmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia Firstbeat-mittausten jälkeen. Interaktiivinen valmennus tai työpaja tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen.

 

Suosittuja valmennus/luento aiheita ovat esim. parempaa palautumista, stressin- ja ajanhallinta, unentaidot, parempaan paineensietokykyä tai lisää henkistä suorituskykyä.