Palautuminen ja stressinhallinta – avaimet parempaan

Miten siirrymme kuormituksen kulttuurista tuottavaan ja hyvinvoivaan palautumisen kulttuuriin?

 

Palautuminen ja stressinhallinta ovat työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen kulmakiviä. Kiihtyvän muutoksen ja epävarmuuden keskellä organisaatioiden henkilöstöt joutuvat työskentelemään jatkuvan paineen ja kuormituksen alaisena.

 

Ilman riittävää palautumista keho helposti ylikuormittuu ja jaksaminen heikkenee. Hyvä palautuminen on suorituskyvyn, terveyden ja onnellisuuden perusta. Toisinaan ympäristön paine ajaa siihen, ettei uskalla painaa jarrua. Monesti kuitenkin oma vaatimustaso ja uskomukset estävät kuuntelemasta itseään, vaikka ylikuormittuminen onkin jo ovella. Aivan liian usein palautumisen merkitys huomataan vasta uupumisen tai ylikuormituksen vaiheessa.

 

Palautumisen ja kuormittavan stressin tasapaino on hyvinvoinnin lähtökohta

 

Olemme valmentaneet yrityksiä palautumisesta ja stressinhallinnasta jo 12 vuotta sekä vieneet hyvinvointia yli sataan organisaatioon.

 

  • Tiedätkö millainen kuormittuja ja palautuja olet?
  • Tunnistatko millainen stressaaja olet?
  • Onko keskittymisesi näinä epävarmoina päivinä haastavaa?
  • Heräätkö usein aamuyön tunteina huoliin tai epävarmuuteen?
  • Onko olosi turvaton ja väsynyt?
  • Ovatko reaktiosi energiaa vieviä tai uuvuttavia?
  • Onko sinulla haasteita rentoutua?

Tällaisiin kysymyksiin tulemme tarjoamaan valmennuksessamme työkaluja.

Palautuminen on stressin jälkeinen prosessi, jonka myötä fyysinen ja psyykkinen tila palautuvat kuormitusta edeltäneeseen tasapainon tilaan. 

 

Me kaikki teemme päivittäin asioita, jotka nostavat vireystilaamme ja voivat käynnistää kuormittaviakin stressireaktiota. Tällaisen energiaa kuluttavan ja kehoa kuormittavan stressireaktion jälkeen on tärkeää, että kehossa käynnistyy palautumisprosessi, joka palauttaa stressinhallinnan tasapainoon.

 

Palautumisprosessi ei kuitenkaan aina käynnisty itsenäisesti tai se ei ole riittävää, ja meille voi jäädä pakene tai taistele -tila päälle, joka kuormittaa kehoa ja mieltämme. Elämän vauhdissa on vaikea tunnistaa palautumista edistäviä tai heikentäviä tekijöitä, jolloin kadotamme oman kehotuntemuksemme. Voimme ajautua suorittamaan enemmän, kovempaa ja kriittisemmin, jolloin teemme huomaamatta itsellemme huonoja valintoja.

Miten kuormituksen kulttuurista siirrytään palautumisen kulttuuriin?

Autamme valmennuksissamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin ja paremmin palautuen. Tuomme uudenlaista ajattelua sekä monipuolisia työkaluja muutosten aikaansaamiseksi.

 

Parhaat tulokset syntyvät prosessinomaisilla palautumisen valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saadaan aikaiseksi energiatason nousua ja muutoksia palautumisen kulttuuriin.

 

Oivaltamaan tarjoaa ennaltaehkäisyä – miten kohti palautumisenkulttuuria.

Maailma ja työelämä ovat muuttuneet. Mikään ei ole nyt arvokkaampaa kuin sijoittaa ihmisiin ja inhimilliseen pääomaan.

 

Jaana Hautala on ollut suosittu paremman palautumisen ja stressinhallinnan sekä mielentaitojen luennoitsija jo yli 10 vuotta.

 

Pyydä tarjous haluamaasi luentoon tai valmennukseen ottamalla yhteyttä.

Tunnista työuupumuksen riskitekijät

Huomaatko tarttua työuupumuksen riskitekijöihin riittävän ajoissa?

 

Työelämä vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettia tämän ajan jatkuvissa ja kiihtyvissä muutoksissa. Henkinen suorituskyky koostuu kognitiivisista, emotinaalisista, sosiaalisista ja fysiologista taidoista. Työelämä haastaa jatkuvasti meidän opittuja ajattelu- ja toimintamalleja. Pysähtymällä kehittämään henkisen suorituskyvyn taitoja, parannamme samalla työtehokkuutta ja jaksamista työyhteisössä.

 

Tällä hetkellä Suomessa joka neljäs kokee jollakin tasolla työuupumisen oireita. Työuupumus on usein työntekijän psyykkisten voimavarojen ehtymistä pitkäkestoisen stressin seurauksena. Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen olisi ensiarvoisen tärkeää niin yksilöille ja tiimeille kuin koko organisaatioille.

 

 

Miten tunnistaa uupumus ja sen aiheuttavat tekijät?

 

Työuupumuksen riskitekijöitä voidaan arvioida luotettavasti tieteellisesti tutkitulla työkalupaketilla Maslach Burnout Toolkit™ (MBI + AWS). Puuttumalla työuupumuksen riskitekijöhin ennaltaehkäisevällä ja ratkaisukeskeisellä tavalla voimme mm. vähentää poissaoloja, lisätä hyvinvointia ja parantaa työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista.

 

Ennaltaehkäise uupumista tietoisesti ja puutu jaksamista heikentäviin juurisyihin ennakoivalla sekä ratkaisukeskeisellä tavalla.

 

Maslach Burnout Toolkit™ (MBI + AWS) työkalupaketti antaa konkreettista tietoa palautumisesta sekä kuormituksesta. Usein haasteeksi muodostuu se, että tieto ja toiminta painivat varsin eri sarjoissa, jolloin työkalulla saatu tieto jää helposti hyödyntämättä työyhteisössä ilman suunniteltuja jatkovalmennuksia. Arjen vauhti vie henkilöstön mukanaan ja pieniä toimintamallien sekä käyttäytymisen muutoksia ei jalkaudu arkeen tietoa tuovasta mittauksesta huolimatta.

 

Oivaltamaan Jaana on toiminut jo 12 vuotta palautumisen asiantuntijana ja pitänyt satoja valmennuksia, joilla on saatu konkreettisia sekä mitattavia tuloksia palautumisen sekä työkyvyn paranemisessa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

 

 

 

Suosittuja valmennus/luento aiheita ovat esim. Parempaa palautumista ja hyvinvointia, Kuormitus- ja stressi kuriin, Viisas itsensä johtaminen, Hyvinvoiva ja energinen tiimi, Resilienssi ja muutokseen sopeutuminen, Psyykkinen hyvinvointi epävarmuudessa, sekä Armollisuus ja itsemyötätunto .