Maailma ja työelämä ovat muuttunut. Mikään ei ole nyt arvokkaampaa kuin sijoittaa ihmisiin ja inhimilliseen pääomaan. Jaana Hautala on ollut suosittu paremman palautumisen ja stressinhallinnan sekä mielentaitojen luennoitsija jo viimeiset 10 vuotta. Pyydä tarjous haluamaasi luentoon tai valmennukseen.

Palautuminen ja stressinhallinta – avaimet parempaan

Miten siirrymme kuormituksen kulttuurista tuottavaan ja hyvinvoivaan palautumisen kulttuuriin?

 

Palautuminen ja stressinhallinta ovat nousseet hyvin tärkeään rooliin kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissamme. Kiihtyvän muutoksen ja epävarmuuden keskellä organisaatioiden henkilöstöt joutuvat työskentelemään jatkuvan paineen ja kuormituksen alaisena. Laadukas työnjälki sekä tuottavuuden kasvattaminen voivat luoda hankala yhdistelmän toistuvien venymisten kanssa.

 

Ilman riittävää palautumista keho helposti ylikuormittuu ja jaksaminen heikkenee. Hyvä palautuminen on kuitenkin suorituskyvyn, terveyden ja onnellisuuden perusta. Toisinaan ympäristön paine ajaa siihen, ettei uskalla painaa jarrua, mutta yhtä usein myös oma vaatimustaso ja uskomukset estävät kuuntelemasta itseään, vaikka ylikuormittuminen onkin jo ovella. Aivan liian usein palautumisen merkitys huomataan vasta uupumisen tai ylikuormituksen vaiheessa.

 

Palautumisen ja kuormittavan stressin tasapaino on hyvinvoinnin lähtökohta

 

Palautumisen tueksi olemme rakentamassa myös kaikille avointa verkkovalmennusta – Tasapainoita stressi ja palaudu paremmin.

 

 • Tiedätkö millainen kuormittuja ja palautuja olet?
 • Tunnistatko millainen stressaaja olet?
 • Onko keskittymisesi näinä epävarmoina päivinä haastavaa?
 • Heräätkö usein aamuyön tunteina huoliin tai epävarmuuteen?
 • Onko olosi turvaton ja väsynyt?
 • Ovatko reaktiosi energiaa vieviä tai uuvuttavia?
 • Onko sinulla haasteita rentoutua?

Tällaisiin kysymyksiin tulemme tarjoamaan valmennuksessamme työkaluja.

Palautuminen on stressin jälkeinen prosessi, jonka myötä fyysinen ja psyykkinen tila palautuvat kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan. 

 

Me kaikki teemme päivittäin asioita, jotka nostavat vireystilaamme ja voivat käynnistää kuormittavankin stressireaktion. Tämän energiaa kuluttavan ja kehoa kuormittavan stressireaktion jälkeen on tärkeää, että kehossa käynnistyy palautumisprosessi, joka palauttaa stressin hallinnan tasapainoon.

 

Palautumisprosessi ei kuitenkaan aina käynnisty tai se ei ole riittävää, vaan meille voi jäädä ”vauhti päälle”, jolloin keho ja mieli alkavat kuormittua. Elämän vauhdissa on vaikea tunnistaa palautumista edistäviä tai heikentäviä tekijöitä, jolloin kadotamme oman kehotuntemuksemme. Voimme ajautua suorittamaan enemmän, kovempaa ja kriittisemmin, jolloin teemme huomaamatta itsellemme huonoja valintoja.

Miten kuormituksen kulttuurista siirrytään palautumisen kulttuuriin?

Autamme valmennuksissamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin ja paremmin palautuen. Tuomme uudenlaista ajattelua muutosten aikaansaamiseksi.

Parhaat tulokset syntyvät prosessinomaisilla palautumisen valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saadaan aikaiseksi energiatason nousua ja palautumisen kulttuurin muutoksia.

 

Oivaltamaan tarjoaa ennaltaehkäisyä – miten kohti palautumisenkulttuuria

Kun opimme tunnistamaan paremmin sisäistä maailmaamme, uskomuksiamme, mielemme toimintamalleja sekä luontaista tapaamme toimia, meidän on helpompi johtaa myös omaa energiaamme. Hyvinvoivat ihmiset ovat opetelleet johtamaan omaa energiaansa tietoisemmin, ja he tekevät päivittäin valintoja ylläpitääkseen keskittymiskykyään, aivojensa terveyttä sekä omaa energiatasoaan.

Firstbeat tukee työntekijöiden jaksamista

Oletko huolehtinut yrityksellesi tärkeiden ihmisen hyvinvoinnista ja jaksamisesta? Firstbeat -analyysi auttaa yrityksen työkykyjohtamista: työntekijöitä voimaan hyvin, vähentää sairauspoissaoloja, ehkäisee työuupumusta sekä parantaa työtehoa ja auttaa pitämään yllä työkykyä. Analyysi antaa tietoa hyvinvoinnin tilasta ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä kokonaisvaltaisesti.

 

Henkilökohtaisesti Firstbeat-analyysi auttaa löytämään parhaat tavat palautua, työssä ja vapaa-ajalla. Kattava hyvinvointianalyysi selvittää palautumisen riittävyyttä, kuormitus- ja stressitekijöitä, unen laatua sekä liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Mitattujen tulosten ja analyysin myötä on helppo tehdä omaan hyvinvointiin vaikuttavia korjausliikkeitä. Toiselle muutokset ovat ovat kuormittavien tekijöiden vähentämistä, toiselle liikunnan lisäämistä, toiselle muutoksia nukkumistottumuksiin tai palauttavien hetkien lisäämistä arjen pyörteisiin.

 

 • Miten voin välttää uupumista?
 • Mitkä tekijät elämässäni kuluttavat voimavarojani, mitkä palauttavat?
 • Miten voin hallita stressiä?
 • Miten pidän positiivista energiatasoa yllä?

 

Firstbeat on Jyväskylän yliopistossa kehitetty sydämen mittaamisen perustuva menetelmä kehon toimintojen analysointiin. Hyvinvointianalyysi perustuu sykevälivaihteluun (HRV) ja fysiologiaan.

 

Hyvinvointianalyysi sisältää kolmen vuorokauden mittaukset, palautetilaisuuden ryhmässä tai henkilökohtaisesti sekä toimenpidesuositukset ja niiden seurannan.

 

Valmennukset ja Firstbeat

 

Oivaltamaan Oy:n valmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia Firstbeat-mittausten jälkeen. Interaktiivinen valmennus tai työpaja tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen.

 

Suosittuja valmennus/luento aiheita ovat esim. parempaa palautumista, stressin- ja ajanhallinta, unentaidot, parempaan paineensietokykyä tai lisää henkistä suorituskykyä.