Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Paremman työelämän opas – Work goes happy

Mikä on työn merkityksellisyys yksilön näkökulmasta? Mikä on organisaation tarkoitus? Miten meidän aivomme sopeutuvat muutokseen? Miten hallita stressiä, kehittää mielen hyvinvoinnin taitoja ja samalla luoda viisaampaa vuorovaikutusta? Muuan muassa näihin kysymyksiin tämä teos antaa vastauksia, sekä työkaluja muuttuvassa työelämässä menestymiseen hyvinvoiden.

Kirjan muina kirjoittajina asiantuntijat Arto O. Salonen, Esa Lehtinen, Harri Helajärvi, Jaakko Sahimaa, Janne Viljanen, Jouko Mikkola, Miia Huitti, Minnan Huotilainen, Saara Remes, Simo Routarinne ja Tony Dunderfelt.

19,90  (sis. alv)

Ote kirjan osuudestani

Ovatko pehmeät metataidot sittenkin niitä kovimpia taitoja? Vaikka emme tarkkaan tiedäkään, minne maailma on menossa, voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme tähän muutokseen ja minkälaista työelämän tulevaisuutta luomme asenteellamme, ajattelullamme ja toiminnallamme. Inhimillistä työelämää luodaan kehittämällä niin työn sisältöä kuin sen olosuhteita. Psykologinen turvallisuus on työyhteisön kivijalka, joka vahvistuu luottamuksellisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tällaisessa ilmapiirissä välittyy vahva läsnäolo tila, levollisuus ja kokeilua salliva asenne. Uuden oppiminen ja vanhasta poisoppiminen yhdessä oman opin jakamisen kanssa ovat avainasemassa tässä ajassa. Yhteenkuuluvuudentunne on meidän kaikkien perustarve. Voimme vahvistaa sitä luomalla tilaa, joka on täynnä toisista välittämistä ja oivaltamista. Silloin ihmiset voivat parhaiten hyödyntää kollektiivista älykkyyttään ja meissä kaikissa piilevää hiljaista tietoa.

Ajattelutapamme on henkinen asenteemme: kun muutamme omaa ajatteluamme ja toimintaamme, muutamme samalla koko maailmaa.