Tervetuloa mukaan maksuttomaan webinaari-sarjaan hakemaan työkaluja hyvinvointisi tasapainon ylläpitoon sekä resurssiesi ja voimavarojesi vapauttamiseen. Webinaari-sarjassa saat oivalluksia siitä, miten kehittää ajattelutaitoja, lisätä luottamusta arjen haasteisiin sekä vaativampiin vuorovaikutustilanteisiin.

NLP, eli neurolingvistinen ohjelmointi, on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa sinua uudistumaan. NLP auttaa kehittämään osaamistasi ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. NLP on tietoisuuden lisäämisen ja itsetuntemuksen työkalu, jolla voimme valmentaa mieltä onnistumaan sekä vahvistaa keho-mieliyhteyttä sekä läsnäoloamme.

Viiden webinaarin sarja löydät tallenteena alta:

NLP – itsetuntemus ja tietoisempi itsensä johtaminen.

NLP – uskomusjärjestelmä sekä muut mielen kahleet ja voimavarat.

NLP – nonverbaalinen-kehoviestintä ja arvostava vuorovaikutus. 

NLP – hyväksyminen, uudistuminen ja luovuuden kehittäminen. 

NLP – kasvu ja tunneäly

Intohimoni on ihmisyyden tutkiminen ja kohtaamiset. Työni kautta haluan tutkia ja kehittää itsetuntemusta, henkistä suorituskykyä, ajattelu- ja tunnetaitoja sekä vuorovaikutusta kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Haastan ihmisiä pysähtymään heidän oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle lempeästi oman oivaltamisen ja tietoisuuden kautta.

NLP on yksi sydämen intohimoistani, ja valmistuin myös 2019 Kalifornian NLPU:sta NLP-Master-Traineriksi. Kokeneen NLP kouluttajana takanani on jo kolmekymmenviisi 16-päivän NLP-koulutusta ja verkostoidun sekä syvennän  jatkuvasti osaamistani myös kansainvälisesti.

Jos ajattelu- ja vuorovaikutustaidot ja NLP herättää kiinnostusta, seuraava NLP Practitioner (16 päivän peruskoulutus) käynnistyy 15.3.2023. Lue lisää!

Tervetuloa mukaan oivaltamaan webinaareihin kanssani lisää NLP:stä ja tietoisuuden kasvattamisesta!  Jaana

Epävarmuuden ja muutosten keskellä on tärkeää johtaa optimaalisesti omaa energiaa. Oletko löytänyt jo sinulle toimivat työkalut toimintakyvyn ylläpitämiseen ja energian johtamiseen? On arvokasta tiedostaa myös oma luontainen rytmi ja tiedostaa toimintakyvyn eri vaiheet. Keskittymiskyvyn ja palautumisen ylläpitäminen ovat taitoja, jotka ovat kääriytyneenä meidän arvovalintoihin. Ympäristö ja epävarmuus kyllä ohjaavat meitä, jos emme opi johtamaan omaa energiaa optimaalisesti. Tule oivaltamaan vinkkejä, miten varmistat oman toimintakyvyn webinaaritallenteen avulla. Webinaariin pääset mukaan täältä.

Webinaarin sisältöä:

 • Miten optimaalisen energian johtamisella mahdollistaa keskittyneen toimintakyvyn?
 • Luontaisen rytmin vaikutus energian johtamiseen
 • Hyvä suorituskyky syntyy palautumisen ja kuormituksen tasapainosta – miten se tehdään
 • Miten minimoit asioita, jotka syövät energiaa ja heikentävä toimintakykyä?
 • Hyödynnä aivojen neuroplastisuus toimintakyvyn johtamisessa

Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmentaja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Jaanan tapa kouluttaa ja luennoida on kokemuksellinen ja energinen sekä hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä työelämään ja suorituskykyyn. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Jaana on ollut yli sadassa organisaatiossa valmentajana, puhujana tai kouluttajana kehittämässä inhimillistä kilpailukykyä, jossa ihmisyys on keskiössä. Aikaisemmin hän toimi 15 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja kouluttajana, jonka tarinoita ja kokemusta hyödynnän luennoissani. Jaana tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä inhimilliseen työelämään, jossa luodaan kilpailukykyä.

Jaana on kokenut NLP kouluttaja ja hänelle on kouluttajana takanaan jo 27 pitkää NLP koulutusta (16 päivän NLP Practitioner tai NLP Master Practitioner koulutusta ) Jaana on valmistunut Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi 2019 ja verkostoituu sekä syventää NLP osaamista kansainvälisesti jatkuvasti. Jaana on kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta 2017 sekä toinen Jaanan tietokirja Rohkeiden Aikuisten kirja- Vapaudu Uskomusten kahleista julkaistiin marraskuussa 2019.

OIVALTAMAAN OY

 

Rion jälkimainingeissa on mediassa paljon pohdittu mitä olisi voinut tehdä toisin. Kisat ovat takana ja niin onnistumisten kuin pettymysten myötä monella urheilijalla ja valmentajalla on jälkipohdintojen aika. Myös mentaalivalmennus sekä paineensietokyvyn ja keskittymiskyvyn tärkeys on noussut viime päivinä vahvasti keskusteluun. Median herättämät tunteet inspiroivat minua blogisarjani kolmanteen pohdintaan – itsetuntemuksen äärelle.

 

Kaikki me olemme pohtineet jossain vaiheessa elämämme varrella: Kuka minä olen ja mitä minä haluan? Olemme rakentaneet minäkuvaa ja sitä, miten suhtaudumme sekä hyväksymme itsemme. Kuinka arvokkaita koemme olevamme. Kaikella tällä on suora yhteys siihen minkälaisia ajatuksia ja tunteita meillä on omasta itsestämme. Tämä on onneksi jatkuva prosessi ja meidän velvollisuus on päivittää omaa minäkuvaa sekä itsetuntemusta säännöllisesti elämän varrelle. Varsinkin, jos haluamme huipulle – oli kyse sitten urheilusta, busineksessä tai oman elämän johtajuudessa. Luonnollisesti toinen vaihtoehto on jäädä olemassa olevaan boxiin ja pitää kiinni siitä minäkuvasta, joka lapsuuden ja nuoruuden aikana on muodostunut. Mukana on kenties jarruttavia uskomuksia ja ympäristön malleja, jotka eivät palvele sinua parhaalla mahdollisella tavalla. ”Kaikki eivät nuorena saaneet arvonnassa parhaita kortteja.”

 

Toiset ovat kasvaneet positiivisessa ja rakentavassa kasvuympäristössä, kun taas toisten ympäristö on voinut olla suoraan ”helvetistä”.  On myös voinut käydä niin, että minäkuva on muodostunut ympäristössä varsin epärealistiseksi, jonka vuoksi vielä aikuisiälläkin oman toiminnan reflektointi voi olla vaikeaa. Näitä “asiantuntijoita” itsekin olen kohdannut lukuisia.  Onneksi minäkuva kehittyy ja itsetuntemus muuttuu koko meidän elämän ajan, kun saamme palautetta omasta toiminnasta sekä persoonastamme. Vuorovaikutuksen, johtamisen ja valmentamisen rooli nousee silloin isoon merkitykseen. Rion jälkipuheissakin ja palautteissa valitettavasti voidaan vaikuttaa joidenkin urheilijoiden itsetuntemukseen heikentävästi, jos hän ei ole sinut itsensä kanssa.

 

 

On arvokasta päivittää omaa minäkuvaamme, sillä voimme  kehittää omia ominaisuuksiamme ja muuttaa uskomuksiamme koko elämämme ajan. Itsetuntemuksen kehittämiseksi on saatava autopilotti pois päältä, pysähdyttävä ja arvioitava itseään. Aki Hintsa on myös puhunut oman itsensä tuntemista vahvuuksineen eli Core-tilasta eli ytimestä. Hänen mielestään ulkokehän asioita ei voi parantaa pysyvästi ennen kuin ydin on kunnossa. Tiedätkö, kuka olet? Tiedätkö, mitä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi? Yksinkertaisia kysymyksiä, jotka kuitenkin usein ovat varsin paljastavia.

 

Tutkimusmatka omaan sisimpään auttaa oivaltamaan millainen ihminen olet ja mihin olet kehittymässä. Me muutumme koko ajan ja on myös arvokasta, että ympäristö puskee sinua oikeaan suuntaan. Elämänkokemukset ja ympärillä olevat ihmiset muokkaavat meitä, mutta kovin ja nöyrin tie tehdään oman itsensä kanssa ja se on joka päiväistä. Me voidaan saavuttaa pysyvää mentaalivahvuutta ja paineensietokyky kovissa paikoissa vasta kun tunnemme itsemme: Omat ajatukset, tunteet, historian mielentoimintamallit, uskomukset ja sen hetkiset arvot. Mentaalisesti vahva ei ole täydellinen. Hän on se, joka hyväksyy ja tiedostaa haavat ja heikkoudet, mutta vahvistaa vahvuuksia ja tekee päivittäisiä valintoja omaa itsetuntemusta kehittäen. Kuinka paljon hyviä ominaisuuksia ja vahvuuksia Sinä näet itsessäsi?

 

Itse mentaalivalmentajana ja mentorina olen viimeiset vuodet haastanut satoja urheilijoita, johtajia ja asiantuntijoita tutkimusmatkalle omaan itseensä. Valmennuksissa olen päätynyt tulokseen, että kestävää kehitystä paineensietokykyyn ja muihin mentaalitaitoihin saavutamme vasta kun oikeasti tunnemme itsemme. Ehkä Rio jälkimainingeissa olisi hyvä pysähtyä niin urheilijan, valmentajan, kriittisen penkkiurheilijan ja toimittajan pohtia omaa minäkuvaa ja itsetuntemusta –ottaa lisäaskel omalle huipulle, sillä se lähtee meidän jokaisen sisältä.

 

Toinen asia onkin sitten, miten itseluottamuksen sekä keskittymisen saa mentaalisesta vahvalle tasolle. Silloin ei pään sisäinen apina estä saamasta itsestään parasta potentiaalia irti elämän tärkeimpänä päivänä. Siitä lisää seuraavassa blogissa. Voit myös sparrata kanssani kasvotusten Espoossa ja varata aika kalenterista mentaalivalmennukseen, josta saat 100% tyytyväisyystakuun.

 

Lue aikaisemmat kirjoitukset Huipulle-blogisarjassa:

Huippusuoritus mielessä

Focus omaan energiaan -irti suorittamisesta

Huipulle pääseminen vaatii kovaa työtä! Me tunnemme 10 000 toiston teorian tulla mestariksi, jonka Malcolm Gladwellin kirjoittama teos Outliers teki meille tutuksi. Vuoden 2014 tuoreella tutkimuksella teoriaa on kuitenkin kyseenalaistettu, koska jokainen persoona eli Minä Oy Ab on hyvinkin erilainen ja yksilöllisten erojen merkitys korostuu.  Me myös luemme lehdistä, miten menestyneet huippujohtajat nousevat joka aamu kukon laulun aikaan ja ovat innostuneena töissä tai verkostoitumiskahvilla klo 07 tiukan aamutreenin jälkeen.

 

Niin 10 000 toiston teorialla treenaavat urheilijat tai soittajat kuin kukonlaulun aikaan nousevat johtajat siirtävät focuksen selkeästi omaan energiaan: Haluavat tulosta ja mindset on tavoitteellinen ja kirkas. Meillä on kuitenkin lukemattomia tarinoita urheilijoista, jotka eivät tiedä mikä meni pieleen, kun kehosta ei lähtenyt enempää irti…ei vain kulkenut. Good Enough –ei riittänyt. Urheilulääkäri Pippa Laukka on puhunut myös ”kuivan kesän orava” –johtajista, jolloin ehkä liika on liika ja tasapaino sekä kokonaisuus on häiriintynyt. Mitä jos huipulle pääsemiseksi kuitenkin tarvitaan enemmän armollisuutta itseään kohtaan?  Voisiko olla, että johtaja joka ei tunnista omia rajoja onkin pelottava ja urheilija joka ei löydä tasapainoa –omaa corea – on usein ylikunnossa tai loukkaantunut.

 

Edellisessä elämässäni itse viidentoista vuoden aikana opiskelin jatkuvasti työn ohessa, toimin esimiestehtävissä, koulutin, rakensin konsulttina kymmeniä liiketoimintoja ja lopulta ryhdyin myös itse alan yrittäjäksi. Elin monin tavoin unelmaani. Heräsin vuosia neljän aikaa, jotta ehdin aamutreenille ennen merkityksellistä ja hektistä päivää. Merkitykselliset päivät venyivät usein 22 asti eri verkostoitumistilaisuuksissa.  Työntäyteinen uraputkielämäni suistui kuitenkin raiteiltaan: Eräänä kiireisenä päivänä vuonna 2007 ylikuormitustilan ja stressin aiheuttamat paniikkikohtaukseni aiheuttivat kolarin liikenteessä. ”Mopo oli karannut käsistä” innostavien asioiden viedessä mukanaan. Viimeisen 8 vuoden aikana olen siirtänyt armollisemmin focuksen omaan energiaan. Olen kuunnellut omaa ydintä ja saanut viedä kokemukseni muiden valmentamiseen.  Olen kohdannut ja sparrannut satoja urheilijoita, johtajia sekä yrittäjiä, miten päästä huipulle. Mutta myös miten päästä irti liiasta suorittamisesta, jotta löytää oman tasapainon. Stillpower on meillä kaikilla!

 

Jokaisella meillä on oma malli katsoa maailmaa, johon mm. geenit, historia, temperamentti, persoonallisuustyylit, uskomukset ja arvot vaikuttavat. Kuinka moni meistä on täysin tietoinen omasta mallista toimia: Oletko sinä pysähtynyt tiedostamaan sitä energiaa, jota päivän aikana johdat? Tietoisuus omista tämän hetkisistä ajattelu-, tunne-, ja toimintamalleista on mielestäni ensimmäinen askel kohti oman potentiaalin löytymistä – kohti huippua.

 

Focus omaan energiaan – tietoisuuden kehittäminen

  • Milloin viimeksi pysähdyit aamulla kuuntelemaan kehoasi sekä kirkastit sinun päivän focuksen? Oman energian johtaminen alkaa aamun tietoisilla valinnoilla sekä kehon kuuntelulla. Aivot tarvitsevat selkeää focusta toimiakseen parhaalla tavalla ja keho kertoo sinulle sen hetkisestä vireystilasta monenlaisia viestejä.
  • Kuinka tietoinen olet ajattelumalleista, jotka usein toistuvat arjen keskellä?: Itsereflektointi ja itseanalyysi korostuvat huipulle mentäessä eli miten meidän mieli ja keho toimivat. Hyvä harjoitus on tarkkailla omia ajattelu-, tunne- ja toimintamalleja. Tulla niistä tietoisiksi, hyväksyä ne ja muokata niitä malleja, jotka johtavat liialliseen suorittamiseen tai ovat energiasyöppöjä.
  • Milloin ole viimeksi kysynyt kuka on kaikkein tärkein juuri nyt? Loistava keino siirtää focus omaan energiaan on itselle tehdyt kysymykset: Mikä/kuka on kaikkein tärkein juuri nyt? Mitä tarvitaan, että saan tämän tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla? Kysymällä tietoisesti kysymyksiä, joista tulee hyvä fiilis, rakennat jo sinänsä onnistumisen tunnetilaa ja pääset irti suorittamisen kierteestä.
  • Miten hyvin tunnistat erilaiset tunteesi? Suosittelen tutustumaan tunteisiin. Tunteet ovat toimintaenergiaa, joten on keskeistä olla tietoisia omasta tunneviidakosta. Kirjoittamalla säännöllisesti tuntemuksia alkaa oppia millä tunteilla reakoi eri tilanteisiin ja voi myös ottaa epämiellyttävät tunteet vastaan ja opetella niistä eroon. Tunteet ovat arvokkaita palautteita sinulle. Camilla Tuominen Emotion Tracker toimii myös hyvin tunteiden tunnistamisen apuvälineenä.
  • Miten saavutat paremman tuloksen kuin uskotkaan? Visualisointi käytännössä tarkoittaa sitä, että kun miettii rauhassa ja ennakoi mitä tapahtuu, niin voi ohjata päivää tietoisemmin onnistumisiin ja huipulle. Kun harjoitellet visualisointia, niin ota kaikki aistit mukaan: mitä näet, kuulet, tunnet. Aisteilla saavutat kehoon oikeanlaista tunnetilaa eli toimintaenergiaa, joka laittaa oikeita asioita tapahtumaan. Visualisointi on arjen työkalu huipulle. Mitä sinä visualisoit tähän päivään: Onnistumisen kierrettä vai yritätkö vain selviytyä päivän tehtävistä ja suoritat arkea?
  • Milloin viimeksi otit ”päikkärit”? Optimaalisen vireystilan kehittäminen huipulle vaatii itselle parhaan palautumisen löytämisen. Keho ja aivot toimivat hyvin palautumisen mittarina. Yöunen merkitystä ei kukaan kiistä, mutta päiväpalautuminen on arvokasta kaikille. Erilaiset läsnäolo- ja hengitysharjoitukset tai pienet ”päikkärit” auttavat. Kaikkien mieli on poukkoileva ja ajatuksia tulee ja menee ja aluksi voi tuntua, ettei läsnäolon harjoittamisesta tule mitään. Kuitenkin päivittäisellä muutaman kymmenen minuutin harjoittelulla voi saavuttaa huikeita tuloksia jo muutamassa viikossa. Kun pysähtyy, niin on helpompi olla läsnä itselle ja myös muille. Läsnäolo tuo tietoisuuden kuunnella tarkemmin omaa corea ja ohjata omaa energiaa paremmin.

 

Ehkä ajatukset ovat tuttuja sinulle ja olet näitä pyöritellyt paljonkin. Hyvä niin, sillä silloin voi aina ottaa uuden näkökulman. Itse uskon, että mitä useammin astumme ulos omasta kuplasta, katsomme itseämme ja ehkä haastamme itseämme, niin matka huipulle eli omaan itseensä syvenee. Meillä kaikilla on huikeasti potentiaalia, mutta sen käyttöönotto vaatii että tuntee ensin hyvin itsensä.