WorkPlace Big Five Profile™

Tunne persoonallisuudet ja auta ihmisiä menestymään


Tämän päivän työelämässä itsetuntemus- ja vuorovaikutustaidot korostuvat. On tärkeä oppia ymmärtämään ihmisten välisiä persoonallisuuseroja ja näiden vaikutusta työtehtävässä suoriutumiseen sekä tiimityöskentelyyn.

 

Big Five Profile™ perustuu nykyaikaiseen, laajimmin tutkittuun persoonallisuustutkimukseen, jolla voidaan itsetutkimuksen lisäksi oppia ymmärtämään paremmin muita ihmisiä sekä heidän ajattelua jja toimintaa. Ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa myös ihmissuhteissa sekä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Big Five – viiden pääpiirteen persoonallisuus

Big Five -mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen pääpiirteeseen. Näiden persoonallisuuspiirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. Big Five’ssa pääpiirteet ovat:

 

  • uutuushakuisuus (O)
  • päämääräkeskeisyys (C)
  • ekstroversio (E)
  • mukautuvuus (A)
  • reagointiherkkyys (N)

 

Tämän lisäksi Big Five’ssa persoonallisuutta tarkastellaan 23 alapiirteen kautta.

WorkPlace Big Five Profile™ on tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, jonka yhä useampi organisaatio maailmalla ja myös Suomessa on ottanut käyttöönsä.

 

WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

 

Esimerkiksi, kun tiimin jäsenten persoonallisuudet avataan profiloinnin avulla organisaation näkökulmasta, tiimin sisäinen ymmärrys sekä hyvinvointi kasvaa ja toiminnan energiajohtaminen vahvistuu. Yhteistyö on saumattomampaa, kun opimme ymmärtämään muiden toimintamalleja paremmin. Big Five Profile auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi sekä asennettasi työympäristössä.

Miksi Big Five Profile™?

Tiimien rakentuessa ja uudistuessa uhkana on menettää paljonkin voimavaroja, jos eri persoonallisuuksien mukanaan tuomia hyötyjä jätetään hyödyntämättä. Viisas johtaja ja esihenkilö osaa hyödyntää erilaisuuden tuoman potentiaalin.

 

Persoonallisuutemme on vahva meitä ihmisiä yhdistävä, mutta toisaalta myös erottava, elementti. Mitä paremmin opimme tuntemaan toisemme, sitä helpommin saamme aikaa luottamuksen ilmapiirin, joka innostaa ja jossa voidaan hyvin.

 

Big Five Profile™ kannattaa yhdistää alkukartoitus- ja seurantavalmennukseen, jolloin työkalun hyödyt saadaan kokonaisvaltaisesti hyödynnetyksi teidän organisaatiossanne sekä tiimissänne.

 

 

”WorkPlace Big Five on henkilön luontaisia toimintatapoja ja mukavuusalueita kuvaava työkalu. WorkPlace Big Five perustuu persoonallisuuden Big Five -malliin, joka on maailmalla laajimmin tutkittu ja hyväksytty tapa ihmisten välisten persoonallisuuserojen tunnistamiseen.”