Firstsbeat jatkotoimenpiteet yrityksille

Firstbeat mittauksen tieto auttaa tunnistamaan palautumiseen sekä hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Firstbeat mittaus herättelee ja antaakin konkreettista tietoa elimistön palautumisesta sekä kuormituksesta. Usein haasteeksi muodostuu se, että tieto ja toiminta painivat varsin eri sarjoissa, ja mittauksesta saatu tieto jää helposti hyödyntämättä työyhteisössä ilman suunniteltuja jatkovalmennuksia. Arjen vauhti vie henkilöstön mukanaan ja pieniä toimintamallien sekä käyttäytymisen muutoksia ei jalkaudu arkeen loistavasta mittauksesta huolimatta.

Oivaltamaan Jaana on toiminut lähes 8 vuotta Firstbeat asiantuntijana ja erikoistunut jatkovalmennuksiin, joilla on saatu konkreettisia sekä mitattavia tuloksia palautumisen sekä työkyvyn paranemisessa.  Alla suosittuja jatkovalmennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko 2 tunnin tai puolen päivän valmennuksina.

Parempaa palautumista

  • Aivojen palautumistaidot ja suorituskyky
  • Mien lisää palauttavaa unenlaatua
  • Palautuminen ja hyvinvointi käytännössä
  • Paranna palautumista ja lisää energisyyttä

Henkinen suorituskyky ja stressi

  • Miten lisää keskittymis- ja paineensietotaitoa
  • Itsensä johtaminen ja stressinhallinta
  • Hengitys ja rentoutuminen
  • Mielentaidoilla lisää henkistä suorituskykyä

Parempaa palautumista verkkovalmennus on tulossa syksyllä 2018, joka on toimiva työkalu paremman palautumisen ylläpitämiseen. Kysy lisää!

Interaktiivinen ryhmävalmennus tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan. Esimerkkivalmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia firstbeatanalyysin jälkeen tai omana kokonaisuutena.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen.