Firstbeat mittauksen tieto auttaa tunnistamaan palautumiseen sekä hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Firstbeat mittaus herättelee ja antaakin konkreettista tietoa elimistön palautumisesta. Usein haasteeksi muodostuu se, että tieto ja toiminta painivat varsin eri sarjoissa, ja mittauksesta saatu tieto jää helposti hyödyntämättä ilman suunniteltuja jatkovalmennuksia. Arjen vauhti nappaa mukaansa työntekijän ja esimiehen pieniä toimintamallien sekä käyttäytymisen muutoksia ei jalkaudu arkeen välttämättä loistavasta mittauksesta huolimatta.

Firstbeat työkykykartoitus

 • Auttaa palautumaan paremmin
 • Auttaa tunnistamaan stressipiikit
 • Motivoi tutkitusti muutoksiin

Oivaltamaan Jaana on toiminut yli 6 vuotta Firstbeat asiantuntijana ja erikoistunut jatkovalmennuksiin, jolloin  on saatu konkreettisia sekä mitattavia tuloksia palautumisen sekä työkyvyn paranemisessa.  Alla suosittuja esimerkkivalmennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko 2 tunnin tai puolen päivän valmennuksina.

Hallitse stressiä ja lisää keskittymiskykyä

 • Aivojen palautumistaidot
 • Tunnista stressaavat tilanteet sekä kuormittavat tekijät
 • Lisää keskittymis- ja paineensietokykyä
 • Henkinen suorituskyky paranee
 • Tunnista palauttavat hetket

Palaudu paremmin -unentaidot kuntoon

 • Parenna unenlaatua: Unen huolto-ohjeet
 • Motivoi unirutiinit kuntoon
 • Lisää palauttavaa unenlaatua
 • Tehosta palautumistasi ja palauta voimavarasi

 

Interaktiivinen ryhmävalmennus tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan. Esimerkkivalmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia firstbeatanalyysin jälkeen tai omana kokonaisuutena.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen