Firstsbeat jatkotoimenpiteet yrityksille

Tämän päivän työelämä vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettia jatkuvissa ja kiihtyvissä muutoksissa. Henkinen suorituskyky koostuu kognitiivisista, emotinaalisista ja fysiologista taidoista. Me kaikki tarvitsemme henkistä suorituskykyä kaikessa työssä, jossa joudumme käyttämään ajattelukapasiteettia, tunnekyvykkyyttä tai keskittymään tarkkaavaisesti. Henkisen suorituskyvyn valmennuspäivässä keskitytään palautumisen ja muutoskyvykkyyden vahvistamiseen.

 

 

Miten löytää omat mielen vahvuudet sekä löytää tasapainon arjen kuormitusta. Miten stressin valjastaa voimavaraksi oikeilla työkaluilla? Palautumisen työkaluilla löydät keinoja, miten  saavuttaa optimaalista vireystilaa ja suorituskykyä.

 

 

Firstbeat mittauksen tieto auttaa tunnistamaan palautumiseen sekä hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Firstbeat mittaus herättelee ja antaakin konkreettista tietoa elimistön palautumisesta sekä kuormituksesta. Usein haasteeksi muodostuu se, että tieto ja toiminta painivat varsin eri sarjoissa, ja mittauksesta saatu tieto jää helposti hyödyntämättä työyhteisössä ilman suunniteltuja jatkovalmennuksia. Arjen vauhti vie henkilöstön mukanaan ja pieniä toimintamallien sekä käyttäytymisen muutoksia ei jalkaudu arkeen loistavasta mittauksesta huolimatta.

 

Oivaltamaan Jaana on toiminut lähes 10 vuotta Firstbeat asiantuntijana ja erikoistunut jatkovalmennuksiin, joilla on saatu konkreettisia sekä mitattavia tuloksia palautumisen sekä työkyvyn paranemisessa.  Alla suosittuja jatkovalmennuksia, jotka voidaan toteuttaa joko 2 tunnin tai puolen päivän valmennuksina.

 

Parempaa palautumista ja stressinhallintaan

  • Miten lisää keskittymis- ja paineensietotaitoa
  • Kuormitustekijät, stressi ja sen hallinta
  • Optimaalinen suorituskyky
  • Hengitys ja rentoutuminen
  • Miten parempi palautuminen ympärivuotiseksi

 

Kyky oppia, kehittyä ja uudistua on yksi tärkeimmistä tämän hetken ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Kiihtyvässä tahdissa, oman ajankäytön ja energian johtaminen korostuvat. Oman kiireen ja kuormituksen hallinnan taustalla vaikuttavaa aivoergonomia. Valmennus antaa työkaluja tämän päivän ajankäytön hallintaan sekä tavoitteelliseen ja fokusoituun työskentelytapaan. Päivän aikana oivalletaan sekä tapoja selättää kiire sekä johtaa omaa energiaa paremmin joilla lisätään keskittymis- ja suorituskykyä

Johda energiaasi paremmin – optimoi ajanhallinta

  • Aivojen palautumistaidot ja keskittymiskyky
  • Miten taltutat kiireen tunteen – tehokkaan ajankäytön nelikenttä
  • Miten selviydyt jatkuvista keskeytyksistä ja tehostat työtäsi
  • Miten jalkautat tehokkaan ajankäytön oivallukset omaan toimintaympäristöön

 

Hinta: 1,5h – 3h = 1500 € -2000 €+ alv 24 % ja Koko päivä = 3000 -3500 € + alv 24 %

 

Interaktiivinen ryhmävalmennus tuo näkökulmia oman arjen menestyksellisempään johtamiseen, palautumiseen sekä ajan-ja stressinhallintaan. Esimerkkivalmennukset ovat hyväksi todettuja jatkovalmennuksia firstbeatanalyysin jälkeen tai omana kokonaisuutena.  Valmennukset sovelletaan aina asiakkaan tilanteeseen.