Mitä NLP oikein on?

Jos olet kuullut NLP:stä ja kiinnostunutkin, niin tule mukaan NLP tutustuminen tapahtumaamme. NLP on käytännöllinen tietoisuuden ja itsetuntemuksen kasvattamisen väline sekä sisältää runsaasti tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen, kasvuun ja parempaan vuorovaikutukseen. Sitä käytetään ja sovelletaan mm. koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, esimiestyössä ja johtamisessa – unohtamatta kunkin omaa henkilökohtaista kasvua.

Onnistumisen psykologiaa

NLP on käytännöllinen malli siitä, miten aivomme toimivat, miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP hyödyntää aivojen neuroplastisuutta ja NLP: tä kuvataankin usein onnistumisen psykologiaksi.

 

NLP on tehokas menetelmä ja asenne, joka auttaa kehittämään omia resursseja ja voimavaroja. NLP: n avulla voit kehittää ja mallittaa omaa kokemistasi, osaamistasi ja ajatteluasi sekä tunteita. NLP tarjoaa ratkaisukeskeiset ja kokonaisvaltaiset työkalut tietoisuuden lisäämiseen sekä ajattelu- ja tunnetaitojen kehittämiseen. Menetelmä avaa tien mielen mahdollisuuksiin ja omaan potentiaaliin. NLP auttaa sinua myös kehittämään henkisiä resurssejasi sekä parantamaan vuorovaikutuksen taitojasi. NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming, eli neuro -lingvistinen ohjelmointi. NLP: n avulla saammekin optimaalisia tuloksia hyödyntämällä tehokkaammin omia sisäisiä voimavarojamme.

Kuvittele. miltä elämäsi näyttäisi, jos kykenisit ajattelemaan asioista uudella tavalla, oppisit johtamaan tunnetilojasi paremmin sekä osaisit kommunikoida vaikuttavammin? Maksuton NLP-tutustumis- ja valmennuswebinaari on kaikille, jotka haluavat tietää, mitä NLP on, miten se toimii sekä saada kokemuksen siitä, mitä sillä voi tehdä.

Mikä sinua kiinnostaa?

NLP:ssä on kyse mm. ajattelun, tunteiden ja vuorovaikutuksen kehittämisestä.  Oletko kiinnostunut mielestä ja sinun potentiaalista? Oletko kiinnostunut siitä miten hyödyntää intuitiota, rakentaa onnistujan asennetta ja poistaa turhia jarruja oman elämän tarinasta? Oletko kiinnostunut kehittämään vaikuttavaa ja arvostavaa vuorovaikutuksen? Jos yhteen kysymykseen vastasit mielessä kyllä, niin NLP on sinua varten. Se sisältää paljon tietoisuutta sekä työkaluja saavuttaa omaa tasapainoa sekä kukoistusta.

 

Maksuton NLP tutustumiswebinaari osa 1

 

Mitä NLP sisältää?

NLP on tietoisuuden lisäämisen menetelmä ja osa ihmisenä kasvuna, ja sisältää tehokkaita tekniikoita ja menetelmiä itsensä johtamiseen ja mm. siihen kuinka

 

 • voi muuttaa omaa ajatteluaan ja valmentaa mieltä onnistumaan
 • lisätä tietoisuutta ja itsetuntemusta
 • luodaan ja pidetään yllä hyvä kontakti sekä tunneyhteys muihin
 • johdetaan omia tunnetiloja sekä rakennetaan voimavaroja
 • rentoudutaan ja hallitaan omaa stressitilaa
 • muutetaan rajoittavia uskomuksia mahdollistaviksi
 • muokataan rajoittavia pelkotila (esim. esiintymispelko)
 • tavoitteet kannattaa asettaa ja miten ne saavutetaan parhaiten
 • motivoidutaan ja motivoidaan muita parhaiten
 • opitaan huomaamaan ja ymmärtämään ihmisten erilaisuus
 • muutetaan kielteinen kokemus myönteiseksi
 • opitaan kuulemaan omaa intuitiota ja sydämen ääntä herkemmin
 • opitaan kommunikoimaan selkeämmin ja vakuuttavammin

Viiden kerran NLP-webinaarisarja pidettiin 2023

Webinaari-sarjassa saat oivalluksia siitä, miten lisätä luottamusta arjen haasteisiin sekä vaativampiin vuorovaikutustilanteisiin.

NLP, eli neurolingvistinen ohjelmointi, on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa sinua uudistumaan. NLP auttaa kehittämään osaamista ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. NLP on tietoisuuden lisäämisen ja itsetuntemuksen työkalu, jolla voimme valmentaa meidän mieltä onnistumaan sekä vahvistaa keho-mieliyhteyttämme että läsnäoloamme.

Webinaarisarjan talenteet löydät täältä:

NLP ja itsetuntemus

NLP ja uskomukset

NLP ja nonverbaalinen viestintä

NLP ja intuitio

NLP ja tunneäly

 

Seuraava NLP Practitioner koulutus käynnistyy 16.9.2024

NLP Practitioner 16 pv

Kenelle NLP peruskoulutus on tarkoitettu?

NLP-peruskoulutus on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miten ihmismieli toimii ja miten siihen voi myönteisellä tavalla vaikuttaa. NLP on onnistumisen taito ja tietoisuuden kasvattamisen väline. Se on yksi parhaimpia työkaluja, kun haluat saavuttaa parempia tuloksia joko työssä tai yksityiselämässäsi.

 

Seuraava 16 päivän NLP Practitioner koulutus käynnistyy 15.3.2024. Tutustu lisää.

NLP on yksi tehokkaimmista menetelmistä itsensä kehittämisessä ja valmennuksessa. NLP:n käytännöllisyys tekee koulutuksesta hauskana matkan!

 

NLP Practitioner – laaja peruskurssi ja matka oivallusten äärelle

NLP Practitioner on kattava ja perusteellinen koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen koulutus mm. itsetuntemuksesta, vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista, tunnetaidoista, ihmisten erilaisuuden ymmärtämisestä ja omasta kehittymisestä.

NLP on työkalu johtajille, esimiehille, yrittäjille, liike-elämän ammattilaisille, huippu-urheilijoille ja kaikille ihmisille, jotka haluavat tutustua mielen mahdollisuuksiin ja voida hyvin.

 

Teoria, tutkiminen ja omakohtainen oivaltaminen muodostavat koulutuksesta voimaannuttavan kokonaisuuden. Koulutuksessa käytettävät menetelmät ovat toimivia ja ne voidaan vaivattomasti soveltaa käytäntöön!

 

Pääkouluttaja, Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala toimi Suomen NLP-yhdistyksen puheenjohtaja 2013-2017. Seuraava NLP koulutus on jo Jaanan 39. koulutus. NLP koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä sekä n. 160 sivuisen materiaalin.

 

Jaanasta ja Jaanan NLP-koulutuksista kurssilaisten mietteitä:

 

” Minulle NLP edustaa huikeaa mielentaitojen työkalupakkia, joka on jokaisen halutessaan helposti ja kätevästi saatavilla ja opeteltavissa. NLP on muuttanut omassa elämässäni asioita ja monta kertaa! Valmistuin NLP Trainer/kouluttajaksi keväällä 2019. Viimeisen kouluttajakoulutuksen oppivuoteni sain viettää Jaanan ammattitaitoisessa valmennuksessa osallistumalla hänen vetämiinsä NLP Practioner ja NLP Master koulutuksiin. Suosittelen lämmöllä Jaanan valmennuksia, koska hänen koulutuksensa ja esiintymisensä on ammattitaitoista, mielenkiintoista ja monipuolista. Jaanalla on taito luoda oppimiselle hyvä, luotettava ja avoin ilmapiiri.” Pia Ekström

 

“Jaana on lämminhenkinen kouluttaja, joka haastaa ajattelemaan ja pohtimaan asioita, kannustaa luovuuteen ja intuition käyttöön. NLP koulutus, jälleen kerran, sai minut ihmettelemään ihmisen mieltä ja herätti halun tutkia asioita yhä syvemmältä. Jotta ymmärtäisin meitä ihmisiä enemmän. Käytän itse NLP:tä arjessa (sekä asiakkaille)
säännöllisesti. ” Ansku Saariaho

 

”Minulle NLP Practitioner oli oman kehittymiseni varmistamista ja vahvistamista. Johdan start up -yritystä ja uusia asioita tulee koko ajan. Oman täyden potentiaalini hyödyntämisen varmistan sillä, että voin hyvin ja johdan tehokkaasti omaa energiaani. Kaikessa tässä auttoi NLP Practitioner, ja toi myös konkreettisia työkaluja arkeen.” Riina Laaksonen, Hyvinvointistudio Lupaus

 

”Oivaltamaan Oy:n NLP Practioner oli todella hyvin rakennettu ja toimiva koulutuskokonaisuus. Se antoi runsaasti eväitä sekä omaan kasvuun että muiden ihmisten kanssa toimimiseen. Jaana on äärimmäisen hyvä kouluttaja, joka hitsasi ryhmän upealla tavalla yhteen. Hänellä on valmentajana mielettömän osaamisen ja kokemuksen lisäksi mahtava läsnäolemisen ja kuuntelun taito.Suosittelen koulutusta erittäin lämpimästi ihan kaikille. Erityisen tärkeä koulutus olisi jokaiselle johtajalle, esimiehelle, kouluttajalle ja coachille.” Anniina Hukari, Muutos- ja kehittämisasiantutija, kouluttaja, Business coach, Taito Training Oy

 

”Jaana on yksi Suomen parhaista valmentajista. Hänen aito läsnäolonsa, asiantuntemuksensa ja antautumisensa valmentajan työhön on hämmästyttävän hienoa. Jaana on saanut minut uskomaan uudestaan unelmiini ja hänen ansiostaan olen haastanut itseäni tilanteisiin, jotka ennen pelottivat. Jaana on jättänyt minuun ikuisesti positiivisen jäljen ja olen siitä todella kiitollinen.” Sara Rouvinen, Esiintymisen ja äänenkäytön valmentaja, Sanabox Oy

 

NLP Practitioner -koulutuksen sisältö muun muassa

 • Mitä NLP on?
 • Yhteyden vahvistaminen itseen ja muihin
 • Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys
 • Kalibrointi – Miten tunnistat ja luet toisen ihmisen sisäisen tilan muutoksia oikein?
 • Miellejärjestelmät – Visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja aditiivis-looginen.  Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa?
 • Mielle-editoinnit – Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme lukee ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun koodi muuttuu, muuttuu kokemuskin.
 • Assosiointi ja dissosiointi
 • Tavoitteet – Miten haluamasi tavoitteen saavuttaminen onnistuu?
 • Misio, vissio, intohimo ja kunnianhimo tavoitteissa – kohti ikigaita
 • Metamalli – Miten opit käyttämään kieltä siten, että ymmärrät nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen? Sanojen merkitys.
 • Aikajanatyöskentely – Miten hyödynnämme tulevaisuutta ja muokkaamme menneisyyttä.
 • Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme ohjaavat uskomukset ja käsitykset, joita meillä on itsestämme, toisistamme ja elämästämme. Rajoittavien uskomuksien poistaminen ja voimaannuttavien rakentaminen.
 • Loogiset tasot – Kun tutkimme toimintaa monella eri tasolla, voimme oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapainon eri tasojen välillä.
 • Erottelutyylit – Miten ihmiset motivoituvat? Miten hyödynnät erottelutyylejä esimerkiksi vuorovaikutuksessa?
 • Eri näkökulmien merkitys.
 • Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Ankkurien avulla ohjelmoit aivosi ja mielesi siten, että saat tarvittaessa käyttöösi erilaisia resursseja.
 • Swish – Miten saat hankalassakin tilanteessa käyttöönsä voimavaroja?
 • Nopea fobianhoito – Miten vapaudut peloista ja pitkään jatkuneiden pelkoa tuottavien kokemusten vaikutuksesta?
 • Historian muuttaminen
 • Rentoutuminen ja rauhoittuminen – kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntyminen.
 • Intuition ja sydämen äänen kuuntelu.

NLP-sertifointi

NLP Practitioner on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen, sertifioitu koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. Koulutus täyttää Suomen NLP-yhdistyksen osalta sisältö, kesto- ja kouluttajasuositukset.

TILAA UUTISKIRJE

BLOGIARKISTO