Suorituskyvyn ylläpitäminen stressitilanteissa ja paineen alla 

 
Johda hyvinvointia ja työkykyä viisaasti.  Tämän päivän työelämä, jatkuvine muutoksineen sekä epävarmuustekijöineen, vaatii suuren määrän suorituskykyä, stressinhallintaan ja henkistä kapasiteettiä. Hyvinvointi on tuloksemme kovaa ydintä sekä suorituskykyä. Kun opimme reakoimaan muutoksiin rauhallisesti ja rakentavasta, hyvinvointimme ja suorituskyky kasvaa yksilö- ja organisaatiotasolla.

 

”Työperäinen stressi on toiseksi suurin työterveysongelma tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen.” 

 

Meidän todellinen henkinen suorituskykymme mitataan paineen alla ja vaikeissa tilanteissa. Tänä päivänä pärjäävät ne tiimit ja organisaatiot, jotka pitävät huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Organisaatiot, jotka tunnistavat ja tunnustavat väsymyksen eivätkä pidä selviytymisen kiirekulttuuria itsestäänselvyytenä. Työyhteisöt, joilla on resilienssiä, toimivat myös paremmin yhteen sekä rakentavat psykologista turvallisuutta.  Henkisen suorituskyvyn resurssit ja resilienssi vaikuttavat myös siihen, miten pystymme ratkomaan ongelmia ja toimimaan luovasti.

Suorituskyvyn ylläpitäminen stressitilanteissa ja paineen alla on mukaansa tempaava, vuorovaikutteinen valmennus, jossa on mukana tutkittua tietoa hermostosta, kuormitustekijöistä sekä käytännön työkaluja, joita voi viedä heti käyttöön.

Sisältö

 • Miten vahvistaa keskittymiskykyäja palautumista paineen alla?
 • Keinoja miten tunnistaakuormitustekijöitäsi sekä niiden seuraukset?
 • Tutkittua tietoa stressin anatomista ja kehon sekä mielen yhteistyöstä.
 • Keinoja parempaan stressinhallintaan jahenkisen suorituskyvyn rakentamiseen
 • Miten parantaa resilienssiä
 • Työkaluja optimaalisen työkyvyn ja vireystilan ylläpitoon

Soveltuu

 • 2–3 tunnin tai koko päivän työpaja
 • 6–30 henkilön ryhmille tai yksilöille
 • Sopii hyvin myös luennoksi

Valmennuksen hyödyt

 • Tutkittua tieto stressin fysiologiaan sekä aivoergonomiaan
 • Oivalluksia mitensuhtautua uudella tavalla kuormittaviin tilanteisiin
 • Palautuminen, työn hallinta ja työssäjaksaminen parantuvat.
 • Opitaan luomaan keskittyneen vireystilan muuttuneisiin ja vaikeisiin tilanteisiin
 • Saadaan keinoja optimoida suorituskykyäsi paineen alla
 • Opitaan viemään valmennuksessa oivaltamasi asioita omaan työ- ja toimintaympäristöön

Menetelmät

 • Uusinta tietoa aivoista, hermotosta, mielestä ja kehosta
 • Ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • NLP-harjoituksia
 • Erilaisia keskittymis- ja rentoutusmenetelmiä
 • Tietoisen läsnäolon harjoituksia

 

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu asiantuntijoille, esimiehille sekä työyhteisöille, jotka kaipaavat konkreettisia oivalluksia sekä työkaluja oman paremman stressinhallinnan, optimaalisen suorituskyvyn rakentamiseen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Yritykset-sivulle takaisin