Työelämätaidot on menestyjän taidot

Tämän päivän työelämä vaatii uudenlaisia työelämätaitoja. Pitkittynyt etätyö haastaa meitä ja epävarmuus syö voimavaroja. Olemme siirtyneet uudenlaiseen aikaan. Pysyvässä muutoksessa tarvitaan suuri määrä henkistä kapasiteettia, paineensietokykyä, ajattelu- ja tunnetaitoja. Toimintakyky sekä muutosjoustavuus vaativat  palautumisen sekä stressinhallinnantaitoja. Vuorovaikutus- ja johtamistaidot kaipaavat myötätuntoa, jota on viime aikoin tutkittu paljon. Itsensä johtamisen taidot ovat avainasemassa tämän päivän työelämässä. Omien ajattelu- ja toimintamallien tunteminen tuo varmuutta ja ymmärrys aivojen sekä auttaa haasteiden kohtaamisessa.

Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on omien tavoitteiden ja vastuun kirkastamista. Se on aikaansaamisen taidon ja suorituskyvyn kehittämistä.  Ajattelu-ja tunnetaidojen sekä itseymmärryksen lisääntyessä, yksilö tunnistaa helpommin omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Itsensä johtaminen on vahvasti myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen hiomista. Pitkittynyt etätyö vain korostaa itsensäjohtamisen taitoja.

Stressinhallinta ja palautuminen

On hyvä ymmärtää  stressin – ja palautumisen fysiologiaa. Stressinhallinta ja palautuminen ovat taitoja, joita on helpompi kehittää kun oppii ensin analysoimaan omaa kuormituksen ja palautumisen tilaa sekä oppii kuuntelemaan oman kehon viestejä. Parempi palautuminen sekä stressinhallinta ovat tämän päivän tärkeitä työelämätaitoja.

Rakennamme työelämätaitovalmennukset aina työyhteisön tarpeisiin, sillä on tärkeää on konkreettinen hyöty ja muutos asiakkaalle. Niin valmennuksiin kuin luentoihinkin sisältyy aina kartoitus asiakkaan tavoitteista ja tarpeista.

Työelämätaidot valmennukset rakentuvat mm. näistä teemoista:

  • Itsensä johtaminen
  • Energian johtaminen
  • Henkinen suorituskyky
  • Ajattelu- ja tunnetaidot
  • Paineensietokyky
  • Stressinhallinta ja palautumisen taidot
  • Vuorovaikutustaidot – ja kohtaamistaidot
  • Empatia
  • Me-henki ja tiimityö

 

Kaikki työelämätaidot valmennukset pohjautuvat satojen tiimivalmennusten kokemukseen sekä tutkittuun tietoon.
Kokemuksesta uskallamme luvata, että valmennukset lisäävät itsensä johtamisen taitoja, energisyyttä, palautumista sekä työn laatua.
TILAA UUTISKIRJE

BLOGIARKISTO