Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Metataitojen kehittäminen tuo tasapainoa

Jaana koneella toisen naisen kanssa.

Metataitojen kehittäminen

Viimeisen vuoden aikana minulla on ollut ilo kohdata ja valmentaa eri start-up -yritysten esimiehiä ja johtoryhmiä. Olen ilahtunut tavatessani innovatiivisia nuoria, jotka haluavat lisätä tietoisuuttaan ja kehittää metataitojaan systemaattisesti. Valmennettavat ovat kysyneet minulta usein metataitojen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä: Miten voin kehittää ajattelutaitojani ja tunneälyäni? Miten lisätä empatiaa säilyttäen samalla omat rajani? Miten huoltaa aivojani ja palautua? Miten rakentaa luottamusta tiimissä? Miten kohdata erilaisuutta? Monille nämä uudet työelämätaidot eli metataidot ovat jo osa arkea. Suomi on siis muuttumassa kohisten, ja organisaatiot ovat tiedostaneet henkilöstön kehittämisen arvotekijänä.

Metataitojen kehittäminen tuo hyvinvointia ja tasapainoa

Kuitenkin, valmentaessani näitä metataitoja lähes kymmenen vuoden ajan olen usein hakannut päätäni seinään. Henkilöstön kehittäminen jää liian usein pikavoittojen tavoitteluun. Jatkuva tehokkuuden lisääminen on usein oletusarvo, kun kaikessa täytyy kasvaa nopeasti. Minulta on pyydetty lukuisia kertoja luentoja, joissa tarjoaisin ratkaisuja muutokseen – oli kyse sitten hyvinvoinnista tai vuorovaikutustaidoista. Olen pitänyt lukuisia oivalluttavia luentoja ja jatkan tietenkin ihmisten innostamista tällä tavoin. Aina kun saan muutaman kuulijan reagoimaan tai hämmästymään, tiedän että jotain tapahtuu ja tietoisuus lisääntyy. Tietoisuus jo itsessään lisää vastuuta.

Työelämätaidot muuttuvat kaiken muun muuttuessa

Taikasauva kuitenkin harvoin tuo pysyvää muutosta, vaan siihen tarvitaan pitkäkestoisia prosesseja. Harvoin saavutetaan parempia tuloksia vähemmällä panostuksella, kun kyse on ihmisten hyvinvoinnista.

Oivaltaakseen uutta tulee voida hyvin, innostuakseen tulee olla tilaa uudelle. Tasapainoiseen huippusuoritukseen tarvitaan itsesäätelyä ja kontrollia. Päivän menetystekijä on yhdessä ajattelu, joka tarvitsee tilaa ja luottamusta ympärilleen.

Miten kehittää metataitoja – näitä arvokkaita työelämätaitoja? Metataidot auttavat meitä pysähtymään, lisäämään itsetuntemusta ja tietoisuutta, mukautumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön sekä kehittämään tärkeitä yhdessä ajattelemisen ja ymmärtämisen taitoja.

Metataitojen kehittäminen – ydin osa-alueita

1) Ajattelutaidot

On tärkeää kehittää omia ajattelutaitoja ja ottaa käyttöön mielen mahdollisuudet ja näkökulmat. Oletko tietoinen, millaisilla tarinoilla tai uskomuksilla rakennat elämääsi? Miten kehität luovuutta ja rajoja rikkovaa ajattelua? Kun tiedostaa paremmin omaa ajattelua, on helpompi lähteä kehittämään ajattelemisen taitojen yhdessä.

 

2) Tunnetaidot 

Tunnetaidot ovat nykypäivän työelämässä arvokas vahvuus. Oman tunnetilan tunnistaminen ja hallinta luovat pohjan resilienssille eli kyvylle sopeutua muutoksiin. Resilienssi liittyy olennaisesti myös stressinhallintaan ja oman voimavarojen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Hyvinvoivat ihmiset ohjaavat tunne-energiaansa kysymyksillä. Milloin olet viimeksi kysynyt: ”Millaisella energialla menet töihin?” tai ”Mitä tarvitaan, jotta onnistumme päivän tiimipalaverissa mahdollisimman hyvin?”

 

3) Vuorovaikutustaidot

Yhdessä ajattelu nopeasti muuttuvassa maailmassa vaatii uudenlaisia taitoja. On ymmärrettävä oma tapa vuorovaikuttaa ja sitä, miten oma viestintä vaikuttaa muihin ihmisiin. On tärkeää ymmärtää, miten erilaiset ihmiset vastaanottavat viestintää ja osata sopeutua vastaanottajan maailmaan. Paras vuorovaikutus tapahtuu usein toisen maailmassa, joten oman viestinnän muokkaaminen vastaanottajan mukaan on tärkeää. Harvat asiantuntijat tai esimiehet hallitsevat näitä taitoja luonnostaan, joten niitä on tärkeä harjoittaa. Miten sinä virität itsesi onnistuneeseen kohtaamiseen?

 

4) Pysähtyminen ja uudistumiskyky

Aivojen palautuminen ja päivittäinen virittäytyminen auttavat sopeutumaan ennakoimattomiin ja yllättäviin tilanteisiin. Säännölliset tietoisuus- ja rentoutumisharjoitukset kehittävät paineensietokykyä ja auttavat palautumaan ja uudistumaan. Tiedämme, että nämä harjoitukset auttavat palautumisessa ja uudistumisessa, mutta onko sinulla lupa palautua? Miten rakennat päivittäin palautumis- ja uudistumiskykyäsi?

 

NLP-tutkimuksia jo yli 50 vuotta

NLP on käytännöllinen ja toimiva työkalu, jota hyödynnetään monissa työ- ja liike-elämän tilanteissa, kuten esimiestyössä, vuorovaikutustaidoissa ja tiimien motivoinnissa. Se auttaa meitä kehittämään potentiaaliamme, mentaalisia resurssejamme ja metataitojamme – niitä taitoja, jotka ovat olennaisia tämän päivän hyvinvoinnille. Nykypäivän NLP hyödyntää uusinta neurotiedettä, ja toisaalta neurotiede on todentanut sen, mitä NLP on tutkinut menestyksekkäästi yli 50 vuoden ajan.