Parhailla työpaikoilla suorituskyky ja hyvinvointi lyövät kättä! Oivaltamaan Oy:n valmennukset ja luennot yrityksille tuovat lisää työhyvinvointia, henkistä suorituskykyä ja vuorovaikutustaitoja.
NLP yrityksille: yksilö- ja tiimivalmennukset, luennot, koulutukset

Tiimivalmennukset ja työpajat

Virkistys- ja tyhypäivät

Luennot

Yksilövalmennukset

 

Valmennukset yrityksille: työhyvinvointia ja suorituskykyä

Tämän päivän työelämä vaatii suuren määrän henkistä kapasiteettiä ja vuorovaikutustaitoja. Tulokseen vaikuttavat ihmisten toimintakyky, palautuminen sekä muutoskyky. Oivaltamaan tarjoaa yritysten työntekijöille, tiimeille ja kokonaisille organisaatioille hyvinvointia tukevia, innostavia työyhteisövalmennuksia, luentoja sekä tyhy-päivien ohjelmia. Autamme ihmisiä toimimaan optimaalisemmin, jotta he saavat enemmän aikaan työpäivistä nauttien, tuomme positiivista energiaa sekä rohkeutta ajatella toisin.

Oivaltamaan valmennukset sisältävät toimivia sekä mittavia valmennusmenetelmiä itsensä johtamiseen, palautumiseen, henkiseen suorituskykyyn, vuorovaikutustaitoihin ja johtamiseen. Parhaat tulokset saavutetaan prosessinomaisilla valmennuksilla, mutta myös yksittäisellä luennolla saavutetaan innostavia oivalluksia sekä energiatason nostoa.

Annamme lupauksen, että valmennukset tuovat lisää hyvinvointia ja suorituskykyä, energisyyttä sekä vaikuttavat niin työn laatuun kuin tiimin energiaan.

Valitse teille sopiva teema valmennuksistamme. Toteutamme räätälöityjä yrityksen näköisiä ja kokoisia valmennuksia, jotka suunnitellaan aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta.

Kaikki teemat taipuvat hyvin myös voimaannuttavaksi luennoksi!

Valmennukset, koulutukset ja luennot yrityksille

Parempaa palautumista

Parempi palautuminen on yksi tärkeimmistä keskittymiskykyyn, innovatiivisuuteen ja työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Palautumisvalmennus pysäyttää pohtimaan työkaluja, joilla parempaan palautumiseen, keskittymis- ja suosrituskykyyn voi itse vaikuttaa.

Ajankäytön ja stressinhallinnan valmennus

Parempi suoritus-ja keskittymiskykyä saavutetaan mielen hallinnalla sekä fokuksen kirkastamisella. Konkreettiset ajankäytön- ja stressinhallinnan työkalut selkiyttävät ja tehostavat arkeasi ja lisäävät läsnäoloa tässä ja nyt.

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi

Vuorovaikutuksella huipputiimiksi -valmennuksessa keskitytään oman tiimin vahvuuksiin, motivaatioon ja yhteistyön aineksiin. Aktiivisella ja avoimella vuorovaikutuksella on maaginen voima: se palvelee yhteistä tavoitetta ja saa aikaan huippusuorituksia.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Hyvinvointimme koostuu kehon ja mielen tasapainosta. Vuorovaikutteisen valmennuspäivän aiheita ovat tasapainon ohella mm. omien menestystekijöiden ja voimavarojen oivaltaminen, hengitys- ja rentoutusharjoitukset sekä palautuminen.

Älykäs ajattelun johtaminen

Me kaikki voimme johtaa systemaattisesti omaa ajattelua. Nykypäivänä on tarvetta ajattelun johtamiseen sekä siihen miten havainnoidaan toisten ajattelua. Päivät tarjoavat konkreettisia työkaluja oman ajattelun ja vaikuttavuuden kehittämiseen.

Firstbeatmittauksen jatkovalmennukset

Miten firstbeat mittauksen tulokset jalkautuvat käytäntöön? Valmennuksissa pureudutaan keinoihin ja työkaluihin, joiden avulla suunnitelmallista hyvinvointia kehitetään omalla työpaikalla.

Luennot ravistelevat tottumuksia

Ajatuksia nostattava luento on hyvä tapa herätellä, lisätä energiaa, käynnistää muutos tai motivoida. Luennot ovat puolesta kolmeen tunnin mittaisia, vuorovaikutteisia tilaisuuksia, joissa tempaudutaan irti arjesta.

Esimerkkejä luentojen aihepiireistä

 • Kuormittava stressi kuriin-lisää keskittymistä ja voimavaroja
 • Parempaa palautumista ja stressinhallintaa
 • Energianjohtamiselle parempaa ajankäyttö
 • Mielen taidoilla kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Itsensä johtamisen menestystekijät
 • Tämän päivän työelämätaidot
 • Valmistaudu onnistumaan
 • Henkinen suorituskyky ja tilannetaju paineen alla
 • Vuorovaikutus ja viestintä haastavassa kohtaamisessa
 • Tunneilmapiirin johtaminen – jokaisen vastuulla
 • Tietoisuus- ja itsetuntemustaidot
 • Työnilo ja armollisuus voimavarana
 • Myönteisyys mahdollistajana – pienet arjen teot
 • Viisas vuorovaikutus – virtaa työyhteisöön
 • Aivoergonomialla lisää keskittymiskykyä
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ABC
 • Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen

Lue lisää Jaanasta luennoitsijana sekä kurkkaa referenssejä täältä.

MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT tilatuille koulutuksille ja luennoille:

Luennot ja koulutukset voidaan peruuttaa viimeistään kuukautta ennen (30 vrk) koulutusta ilman kuluja. Jos koulutus- tai luento perutetaan 14-30 vrk ennen kyseistä tapahtuu, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa 50 % hyväksytyn tarjouksen summasta. Jos koulutus- tai luento peruutetaan alla 14 vkr ennen kyseistä tapahtumaa, Oivaltamaan Oy:llä on oikeus laskuttaa koko hyväksytyn tarjouksen summa tilaajalta.

Kaikki peuruutuksesta tehdään kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään alle 30 vrk ennen tapahtumaa, on tarjouksen hyväksyllä myös mahdollisuus siirtää koulutus- tai luento toiseen ajankohtaan.