Lisää vaikuttavuutta ja syvyyttä coachaavaan otteeseen

 

Me kaikki coachingia työssämme käyttävät haluamme tehdä työmme mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Tukien yksilöitä, tiimejä, ryhmiä ja organisaatioita kohti tavoitteita,  parhailla, haluttuja tuloksia tuovilla tavoilla. Tähän tarvitsemme osaamista, kokemusta sekä erilaisia työkaluja, malleja ja menetelmiä.

 

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

– Mitä NLP on? Miten sitä voi hyödyntää coachingin tukena? Millaisia työkaluja, viitekehyksiä ja menetelmiä NLP tarjoaa? Miten hyödyntää NLP:tä kasvun, oppimisen ja muutoksen tukena? Miten rakentaa viisaampaa vuorovaikutusta NLP:n avulla?

 

 

NLP työkalut coacheille- valmennus mahdollistaa coachingkohtaamisesi viemisen seuraavalle tasolle. Käytännönläheisiä harjoituksia ja työkaluja voit heti hyödyntää suhteessa itseesi, asiakkaisiisi, omaan tiimiisi sekä koko organisaation toimintakulttuuriin. Koulutus on kokemuksellinen ja harjoituspainoitteinen. Se syventää itsetuntemusta, lisää tunneälyä sekä antaa monipuoliset työkalut vuorovaikutuksen kehittämiseen myös haastavissa tilanteissa. Kun tunnistaa omia ajatus,- tunne ja toimintamalleja itsessä, huomaa ne helpommin myös muissa.  Kuten usein sanotaan: ”Voit mennä coachattavan kanssa vain niin pitkälle, missä itse olet käynyt.” Tässä valmennuksessa voit turvallisessa luottamuksen ilmapiirissä matkat syvemmälle itseesi.

 

Haluatko työkaluja ja harjoituksia

 • vaikuttavuuden ja syvyyden lisäämiseen coachingiin
 • itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen
 • tunneilmapiirin rakentamiseen ja haastaviin johtamistilanteisiin
 • voimavarojen ja hyvinvoinnin  vahvistamiseen
 • miten mennä sanojen ja tekemisen taakse, kohti identiteettiä, merkitystä ja energiaa
 • kasvuun, kehittymiseen ja muutoksiin

 

Kenelle

Tämä valmennuskokonaisuus on kaikille, jotka hyödyntävät tai haluavat hyödyntää coachaavaa otetta työssään. Voit olla organisaation sisäinen tai ulkoinen coach tai hyödyntää coachaavaa otetta osana esimerkiksi johtamis- projektinhallinta, myynti-  tai HR- rooliasi.

Koulutuspäivä on sinulle, joka haluat löytää uudenlaisia sekä käytännönläheisiä työkaluja cocahaavaan otteeseen, mutta myös omiin ajattelu- ja tunnetaitoihin sekä vuorovaikutukseen.

 

Aikataulu

Tällä hetkellä NLP Coaching koulutukset tehdään muun muassa räätälöiden tiimeille ja organisaatioille. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Lisätietoja: jaana.hautala@oivaltamaan.fi

 

Valmennuksen teemoja:

Harjoitus tai työkalu käyttöösi jokaiseen teemaan liittyen

 

Arvot, asenteet ja uskomukset  

 • Arvojen kirkastaminen ja arvotyöskentely
 • Ennakkoasenteiden näkyväksi tekeminen ja asenteiden muokkaaminen
 • Rajoittavien uskomuksien tunnistaminen
 • Uskomusten muokkaaminen
 • Hyvien uskomusten tunnistaminen ja vahvistaminen
 • Intuition ja sydämen äänen kuuntelu

 

Vuorovaikutus, kommunikointi ja tunneyhteyden rakentaminen  

 • Itsensä tunteminen
 • Ihmisten erilaisuus ja samanlaisuus
 • Kontaktin luominen ja yhteyden rakentaminen
 • Selkeys ja vaikuttavuus kommunikoinnissa
 • Tunteiden tunnistaminen ja tunnetyöskentely
 • Vaikuttava kieli ja kielimallit

Tietoisuuden lisääminen ja toimintamallien muuttaminen 

 • Tietoinen ja tiedostamaton mieli
 • Tietoisuuden lisääminen
 • Pelkojen tunnistaminen ja niiden kanssa työskentely
 • Ajatus- ja toimintamallien tunnistaminen ja muuttaminen
 • Uusien rutiinien rakentaminen
 • Voimavarojen tunnistaminen, rakentaminen ja käyttöönottaminen
 • Oman ja muiden toiminnan mallintaminen

Ajattelu ja työkalut valmennuksen taustalla

Valmennuksen taustalla on monia viitekehyksiä pedagogiasta aivotutkimukseen. Yhtenä vahvana ajattelumallina on NLP (Neuro Linguistic programming). NLP on työkalu tietoisuuden kasvattamiseen sekä ajattelun ja toiminnan muuttamiseen aivojen neuroplastisuutta hyödyntämällä. Sanoilla, teoilla ja ajatuksilla me luomme sen todellisuuden eli maailman missä elämme. NLP tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja oman todellisuuden muuttamiseen. Näitä työkaluja käyttämällä voimme rakentaa parempaa vuorovaikutusta ja tunneyhteyttä asiakkaisiimme, alaisiimme sekä auttaa heitä purkamaan jarruttavia uskomuksia, tunnistamaan ja vahvistamaan motivaatiotekijöitä, valmentaa mieltä onnistumaan sekä kuuntelemaan intuitiota ja sydäntä tietoisen mielen lisäksi.

 

Valmentajat: 

Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, ajattelu- ja tunnetaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Jaanan tapa kouluttaa ja luennoida on kokemuksellinen ja energinen sekä hän tuo uudenlaista näkemystä sekä käytännön vinkkejä työelämään ja suorituskykyyn. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Jaana on ollut yli sadassa organisaatiossa valmentajana, puhujana tai kouluttajana kehittämässä inhimillistä kilpailukykyä, jossa ihmisyys on keskiössä. Aikaisemmin hän toimi 15 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja kouluttajana, jonka tarinoita ja kokemusta hyödynnän luennoissani. Jaana tuo rohkeutta, innovatiivisuutta ja näkemystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä inhimilliseen työelämään, jossa luodaan kilpailukykyä.

 

Jaana on kokenut NLP kouluttaja ja hänelle on kouluttajana takanaan jo 27 pitkää NLP koulutusta ( 16 päivän NLP Practitioner tai NLP Master Practitioner koulutusta ) Jaana on valmistunut Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi 2019 ja verkostoituu sekä syventää NLP osaamista kansainvälisesti jatkuvasti. Jaana on kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta 2017 sekä toinen Jaanan tietokirja Rohkeiden Aikuisten kirja- Vapaudu Uskomusten kahleista julkaistiin marraskuussa 2019.

 

 

Taito Training Oy:n Anniina Hukari on oivalluttava kehittämis- ja muutosasiantuntija sekä kouluttaja, joka uskoo vahvasti organisaatioissa, tiimeissä ja yksilöissä olevaan potentiaaliin. Hän auttaa kirkastamaan tavoitteet ja puskee yksilöitä ja tiimejä positiivisesti niitä kohti – rinnalla kulkien ja yhdessä tehden. Suurena intohimona on parhaiden toimintatapojen rakentaminen organisaatioihin ja niiden kautta sekä tuloksellisuuden että työhyvinvoinnin lisääminen. Anniina on erittäin kokenut esimiesten ja johdon kouluttaja, fasilitaattori ja business coach. Anniinalla on yli 20 vuoden kokemus ihmisten valmentamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja kansainvälisesti sertifioitu coach (PCC), pedagogisesti pätevä opettaja, stressinhallinta- ja palautumisvalmentaja ja NLP Trainer ja hypnoterapeutti joka on opiskellut myös mm. aivotutkimusta. Coachina Anniinan ydinosaamista ovat: oppiminen ja aivot muutoksessa ja kehittymisessä, uusien toimintatapojen ja mallien kehittäminen sekä vieminen käytäntöön, palautuminen, ihmisten erilaisuus, läsnäolo ja vuorovaikutus, vahvuusajattelu sekä esihenkilöiden työote ja valmentaminen.

Yritykset-sivulle takaisin

Sisältöä: 

Syväyhteyden rakentaminen coachattavaan

Potentiaalin tunnistaminen ja käyttöön saaminen

Voimavarojen kokonaisvaltainen käyttöön saaminen

Uskomusten tunnistaminen

Rajoittavien uskomusten purkaminen

Näkökulman vaihtamisen taito

Identiteettitason työskentely

Voimakkaiden tunteiden kanssa työskentely

Tietoisuuden lisääminen ja tiedostamattoman mieleen vaikuttaminen

Identiteettitason työskentely

Intuition käyttäminen coachingissa

 

 

 

 

Hinta: 890 € + alv (24%) 

Tämä valmennus koostuu kahdesta valmennuspäivästä sekä verkkomateriaalista (luennoista ja harjoituksista). Valmennus järjestetään pääkaupunkiseudulla ja päivät sisältävät aamu- ja iltapäiväkahvin.

 

NLP-  ajattelu ja työkalut valmennuksen taustalla

NLP (Neuro Linguistic programming) on työkalu tietoisuuden kasvattamiseen sekä ajattelun ja toiminnan muuttamiseen aivojen neuroplastisuutta hyödyntämällä. Sanoilla, teoilla ja ajatuksilla me luomme sen todellisuuden eli maailman missä elämme. NLP tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja oman todellisuuden muuttamiseen. Näitä työkaluja käyttämällä voimme rakentaa parempaa vuorovaikutusta ja tunneyhteyttä asiakkaisiimme, alaisiimme sekä auttaa heitä purkamaan jarruttavia uskomuksia, tunnistamaan ja vahvistamaan motivaatiotekijöitä, valmentaa mieltä onnistumaan sekä kuuntelemaan intuitiota ja sydäntä tietoisen mielen lisäksi. 

Valmentajat: 

Oivaltamaan Oy:n Jaana Hautala on kokenut NLP kouluttaja ja hänelle on kouluttajana takanaan jo 27 pitkää NLP koulutusta ( 16 päivän NLP Practitioner tai NLP Master Practitioner koulutusta ) Jaana on valmistunut Kalifornian NLPU:sta NLP Master Traineriksi 2019 ja verkostuu sekä syventää NLP osaamista kansainvälisesti.  Jaana toimii myös ratkaisukeskeisen valmennuksen ja Life Coach`n kouluttajana ja puhujana. Jaana on kirjoittanut Otavan julkaiseman tietokirjan Mielen voimasta 2017 sekä toinen Jaanan tietokirja Rohkeiden Aikuisten kirja- Vapaudu Uskomusten kahleista julkaistiin marraskuussa 2019.   

Taito Training Oy:n  Anniina Hukari on oppimisen ja kasvun valmentaja sekä business coach, jonka intohimona on paremman työelämän rakentaminen. Anniina kouluttaa coachingtaitoja sekä toimii kansainvälisen ammatticoachien järjestön ICF:n Suomen jaoksen hallituksessa. Anniinalla on yli 20 vuoden kokemus tuloksellisesta osaamisen kehittämisestä, kasvun tuekmisesta sekä vaikuttavista muutos- ja kehittämisprojekteista. Koulutukseltaan Anniina on diplomi-insinööri, business coach master ja NLP Trainer & Consultant (NLPU). Anniinalla on myös pedagoginen opettajanpätevyys. 

 

Jaana on aktiivinen somessa, ja löydät hänen ajatuksiaan myös

LINKEDINISSÄ BLOGEJA JA VBLOGEJA