Tilaa Oivaltamaan uutiskirje!

Onnistuminen muutoksissa

Jaana nauraa toisen naisen kanssa.

Miksi toiset onnistuvat muutosten keskellä, kun toiset pyrkivät selviytymään? Muutosvauhdista on tullut valtava, ja monien voimavarat kuluvat arjen rutiineihin. Valmentajana näen viikoittain selviytyjiä, jotka yrittävät kontrolloida asioita, vaikka muutoksessa on vaikea hallita ympärillä olevaa. Tämä voi johtaa riittämättömyyden tunteeseen, ja usko omaan osaamiseen tai jaksamiseen saattaa alkaa horjua. Miten kannattaisi suhtautua epäselviin muutoksiin, jotta oma hyvinvointi säilyisi?

 

Oma valmentajan urani sekä kiinnostukseni kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen käynnistyi omien kriisien myötä. Tarinaani mahtui konkurssi, avioero, seinään törmääminen sekä läheisen kuolema muutaman vuoden sisällä 2000-luvun puolessa välissä. Yksikin näistä voi horjuttaa ihmisen hyvinvointia. Lähdin tutkimaan, miten oikein selvisin hengissä ja miten ihmiset ylipäätään löytävät keinoja onnistua tai pärjätä muutosten keskellä.

 

Me kaikki voimme johtaa omaa ajattelua, tunteita ja energiaa muutosten keskellä. Voimme auttaa itseämme toimimaan ja onnistumaan työelämän muutoksissa. Onnistuminen on asenne, avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella ja innokkuutta oppia. Uudet asiat voivat herättää epäluuloja, ja uudet tavat tuntuvat usein vaikeilta. Muutoksen keskellä on tärkeää keskittyä siihen, mikä on mahdollista ja missä voi onnistua.

 

Evoluution jäänteenä meihin on sisäänrakentunut turvallisuuden ja tutun kaipuu, ja toisinaan kavahdamme uutta ja erilaista. Muutostilanteissa nousee esiin voimakkaitakin tunteita: pelkoa, epävarmuutta ja toisinaan muutosvastarintaa. Tunteita ei kannata säikähtää tai piilottaa – ne tulevat ja menevät. On tärkeää tutustua omiin tunteisiin ja omaan tapaan reagoida muutoksiin. Muutoksessa onnistuminen on usein kiinni stressinsietokyvystä, tilannetajusta ja uskosta omaan osaamiseen ja kykyihin.

 

Muutoksessa eläminen on tämän päivän metataito. Onnistumiseen auttavat pysähtyminen, kysyminen ja kuunteleminen, avoimuus kokeilla uusia ideoita. Toisinaan tarvitaan luopumista toimimattomista rutiineista, priorisoinnin harjoittelua ja EI
sanomista. Hyvinvoinnin lähtökohta on omasta jaksamisesta ja stressinhallinnasta huolehtiminen sekä keskeneräisyyden sietäminen.

 

Muutoksessa elämisen ja onnistumisen hyvä oivallus on mielestäni Anthony de Mellon sanoitus:

”Ei asioita tarvitse muuttaa, asiat tulee ymmärtää. Kun ymmärtää asioita, ne muuttuvat.”

 

Me kaikki haluamme kokea onnistumisen tunteita työssä, joten muutoksessa elämisessä on tärkeää keskittyä asioihin, joissa voi onnistua. Jakaa pienetkin onnistumisen kokemukset työyhteisöön ja harjoitella onnistumista. Olen nähnyt lukemattomia kertoja työyhteisöissä huikeita muutoksia, kun ihmiset ovat pohtineet omaa suhtautumistaan muutoksiin, löytäneet sisäisen voittajansa ja lähteneet viemään onnistumisen energiaa koko työympäristöön. Ilmapiiri ja tunnelma muuttuvat, kun selviytymisestä kehkeytyy pieniä onnistumisia. Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, millä energialla elämme muutosta.

  • Miten sinä ilmaiset tunteita muutoksissa?
  • Millaista ilmapiiriä haluat luoda?
  • Haluatko luoda ja rakentaa tietoisesti onnistumisen tunteita?

 

Muutoksissa viestimisen ja kohtaamisen merkitys kasvaa. Tarvitaan pysähtymistä, kuuntelemista ja nähdyksi tulemista. Vaikka kohtaaminen ja vuorovaikutus koostuvat pienistä teoista ja sanoista – huomenta, hymy, kiittäminen, työtilanteen kysyminen ja toisen arvostaminen – nämä usein unohtuvat vauhdin kasvaessa.

  • Kiinnitätkö sinä riittävästä huomiota itsesi ja työkaverisen onnistumisiin ja  fiiliksiin? 
  • Entä kuinka usein teillä kysytään tai kysyt itseltäsi: Missä olet parhaimmillasi?

 

Elämisessä muutoksessa auttaa tietoisuus omista toimintamalleista ja metataitojen harjoittelu. On hyvä muistaa, että omat odotukset vaikuttavat jatkuvasti siihen, mitä näemme ympärillämme. Mieli täyttyy epäuskosta usein huomaamatta. Ajattelumallimme ja tunteemme vaikuttavat siihen, näemmekö onnistumisia ja mahdollisuuksia vai pelkoa ja uhkia. Oman mielentilan ja asenteen voi virittää joka aamu. Minkä energian sinä viet päivääsi?

 

Muutama ajatus, miten rakentaa onnistumista, elämän muutoksissa

 

  • Harjoittele tietoisuutta: Pysähdy tarkkailemaan ajatuksia eli sisäistä puhettasi ja kuuntele tunteitasi. Tutustu miten sinä reakoit eri tilanteisiin?
  • Päätä millä energialla käynnistät päiväsi. Aloita aamu fokuksen kirkastamiselle ja tee mielikuvaharjoitus: Missä asiassa onnistut tänään?
  • Katkaise energiaa vievä negatiivinen sisäinen puhe päivän aikana: Huuda mielen sisällä, vaikka ”seis” ja pysäytä ajatus. Korvaa sisäinen puhe sinun vahvuusajattelulla.
  • Hae näkökulmia ja kokeile voitko tutustua muutoksen mielenkiinnolla – jopa hämmästyen.
  • Löydä sinulle sopivat stressinhallintakeinot ja palaudu vauhdin aikana. Hyvä palautuminen tukee joustavaa ajattelu ja tilannetajua.
  • Viljele pieniä onnistumisia sekä kiitoksia ympäristöön ja nauti niiden vaikutuksesta.

 

Meissä kaikissa on paljon onnistujaa. Jos joku on pysyvää elämässämme, mielestäni se on muutos. Omalla polullani meni joitakin vuosia sisäisen onnistujan löytämiseen ja avainsanani oli hyväksyminen. Mikä on sinun avainsanasi, jolla löydät oman onnistujasi elämään muutoksessa?